Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman toplantı dilekçesi örneği!

Apartmanlarda kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak toplanmak zorunda oluyor. İşte apartman toplantı dilekçesi örneği..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Apartmanlarda kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak toplanmak zorunda oluyor. Bu toplantı üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 


Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

 

Toplantı için kat maliklerine çağrı yapılıyor. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtiliyor. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor.

 

Apartman yönetimi toplantı çağrısı örneği:


............ Apartmanı Kat Maliklerine Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ../../.... günü saat ....'da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.


Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın .../.../... günü saat ....'da aynı yerde yapılacaktır.


Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur .../../... 


Gündem:

1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı'nın ve üyelerin seçimi.

2)Başkanlık panına imza yetkisi verilmesi

3)Gündemin okunması ve ilaveler

4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve

yöneticinin ibrası.

5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi.

6)Dilekler.

7)Kapanış......Apartmanı Yöneticisi

(Ad,Soyad,İmza)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com