Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yöneticisi denetimi!

Apartman yöneticinin bu görevlerini yerine getirip getirmediği denetçiler tarafından denetleniyor. Peki, apartman yöneticisi nasıl denetlenir?


Apartman yöneticisi denetimi!


Apartman yöneticileri, yönetimde kaldığı 1 sene içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmek ile mükellef oluyor. Yöneticinin bu görevlerini yerine getirip getirmediği denetçiler tarafından denetleniyor.


Denetçi, kat malikleri arasından seçiliyor. Kiracıların vekalet alıp denetçi olma gibi bir hakkı bulunmuyor.


Peki, apartman yöneticisi nasıl denetlenir? Apartman yöneticisi denetimi ne zaman ve nasıl yapılır?


Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.


Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.


Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.


Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.