Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yöneticisi işletme defteri tutmak zorunda mı?

Apartman yöneticisin kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirmek ile mükellef oluyor. Peki, apartman yöneticisi işletme defteri tutmak zorunda mı? Apartman yöneticisi işletme defteri tutmazsa ne olur?


Apartman yöneticisi işletme defteri tutmak zorunda mı?


Apartman yöneticisi kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi, apartmanın gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması ve apartmanın sigorta ettirilmesi gibi genel yönetim işlerinden sorumlu oluyor.


Yönetici, aynı zamanda apartman aidatı toplamakla, topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırmak ile de mükellef oluyor.


Peki, apartman yöneticisi işletme defteri tutmak zorunda mı? Apartman yöneticisi işletme defteri tutmazsa ne olur?


Apartman yöneticisi defteri

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.


Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.


Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.


Madde 33:

Tespit edilen süre içinde hakimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, iki yüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com