Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yöneticisi istifa dilekçesi!

Apartman yöneticisi, isterse bu görevinden istifa edebiliyor. Bunun için bir dilekçe yazıyor. İşte apartman yöneticisi istifa dilekçesi örneği...


Apartman yöneticisi istifa dilekçesi!


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması zorunlu oluyor. Apartmanın bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumunda oluyor.


Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici atamaları her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden yapılıyor. Seçim sonucunda eski yönetici tekrar atanabiliyor.


Apartman yöneticisi, isterse bu görevinden istifa edebiliyor. Apartman yönetim kurulundan istifa etmek için bir dilekçe yazılması gerekiyor. Apartman yöneticisi istifa dilekçesi örneği şu şekilde:


Apartman yöneticisinin istifa dilekçesi:


Sayı      :

Konu      :

Tarih     :


YÖNETİCİLİĞİN 

Unvanı      :

Adresi      :


YÖNETİCİNİN

Adı, soyadı   :

T.C. kimlik no   :

İstifa nedeni   : 

Tarih      :


Sayın ……….. / Sitesi / Apartmanı/ Bloğu Kat Malikleri Kurulu’na


………………………………………………………… nedenden / nedenlerinden dolayı …/…/….  Tarihindeki Kat Malikleri Kurulu’nda devir aldığım yöneticilik görevimden istifa ediyorum. Görev yaptığım dönem içindeki gelir ve gider rakamları ile yöneticiliğe ait diğer evraklar ile , Yöneticilik Defteri ve İşletme Defteri Sayın Kurulunuza sunulmaktadır  / sunulacaktır.  …/…/…. .


SaygılarımlaYÖNETİCİ            

Adı, soyadı, imzası, kaşe        

......................


KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN HEYETİ / BAŞKANI 

Adı, soyadı, imzası

...................


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com