Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yöneticisi tek başına karar alabilir mi?

Apartmanda her sene kat malikleri toplantısı yapılarak, apartman hakkındaki güncel konular hakkında kararlar alınıyor. Peki, apartman yöneticisi tek başına karar alabilir mi?


Apartman yöneticisi tek başına karar alabilir mi?


Apartmanda her sene kat malikleri toplantısı yapılarak, apartman hakkındaki güncel konular belirleniyor. Gelişmeler de dikkate alınarak birtakım kararlar alınıyor.


Örneğin apartmanda bir değişiklik ya da yenilik yapılması, apartman aidatının belirlenmesi gibi kararlar bu kurul toplantısında alınıyor. Peki, yasal olarak apartman yöneticisi tek başına karar alabilir mi?


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, apartman yöneticisinin görevi tek başına karar alma yetkisi bulunmuyor; Yönetici kat malikleri kurulunca verilen kararları yerine getirmek oluyor.


Apartman kararları hakkında Yargıtay Karar örneği aşağıda yer alıyor:


YARGITAY  

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/3259   

K. 2002/4425  

T. 17.4.2002


İlgili kanun maddeleri: 634 Sayılı Kanun madde: 21,29/2,33


ÖZET :

Yıllık olağan toplantıların genellikle Ocak ayı içerisinde ve son günlerinde yapılmakta olduğu ve bunun yerleşik bir kural halini aldığının ve Yasanın 29.maddesinin 2.fıkrasında olağanüstü toplantı için öngörülen önemli bir sebebin çıkması halinin de sözkonusu olmadığının anlaşılması durumunda, Ocak ayının içinde ancak gecikmeli yapılan toplantının olağan bir toplantı olarak kabulü gerekir.


Kat Mülkiyeti Kanununun 33.maddesi hükmü uyarınca bu tür davalar kat malikleri aleyhine açılır. Kat maliki olmadıkları halde iptali istenen toplantıya katılan davalıların temsil ettikleri kat malikleri tespit edilerek bunların da davaya dahil edilmemiş olmaları da doğru değildir.


DAVA : Dava dilekçesinde, 30.1.2000 tarihinde yapılan kat malikleri kurulu toplantısının yönetim planında öngörüldüğü üzere Ocak ayının ilk on günü içerisinde yapılmadığından olağanüstü toplantı niteliğinde olduğu ve buna göre de çağrının toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalatılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla duyurulmasına ilişkin yasa hükmüne uyulmadığı ve toplantıda yapılan yönetici seçiminde yeterli çoğunluk bulunmadığı, yönetici sayısının yönetim planına aykırı olarak bir iken üçe çıkarıldığı, toplantıya katılıp başkaları adına oy kullananların vekaletlerinin olmadığı ileri sürülerek usul ve kanuna aykırı olarak yapılan bu toplantının ve alınan kararların iptali istenilmiştir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com