Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yöneticisinin hakları!

Apartman yöneticisinin görev ve sorumluluklarının yanı sıra bazı hakları da bulunuyor. Peki, apartman yöneticisinin hakları nelerdir?


Apartman yöneticisinin hakları!


Apartman yöneticisinin görev ve sorumluluklarının yanı sıra bazı hakları da bulunuyor. Apartman yöneticisinin hakları, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Kanunen apartman yöneticileri, kaide olarak vekilin haklarına sahip oluyor. Peki, apartman yöneticisinin hakları nelerdir?


Apartman yöneticisinin hakları:

Kat malikleri,kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden istiyebiliyor.


Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebiliyor.


Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırıyor. 


Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmıyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com