Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yöneticisinin maaşı 2016!

Bir apartmanda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde apartmanda yönetimin oluşturulması kanunen zorunlu oluyor. Peki, apartman yöneticisinin maaşı 2016 ne kadar?


Bir apartmanda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde apartmanda yönetimin oluşturulması kanunen zorunlu oluyor.


Apartmanda yönetici olarak seçilen malik ya da kiracılar, kural olarak vekilin haklarına sahip oluyor. Apartman yöneticisinin yerine getirmek ile mükellef olduğu bazı görevleri bulunuyor.


Bu hizmete karşılık olarak yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebiliyor. 


Peki, apartman yöneticisi maaşı 2016 ne kadar?


Kanun gereğince kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. 


Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. 


Yönetici dışarıdan seçilmişse, alacağı ücret ve şartları, yönetici atanırken kat malikleri tarafından belirlenir ve karara bağlanır.


Kat Malikleri Kurulu'nca atanan yöneticiye, bu görevi sebebiyle bir yer tahsis edilmişse; sözleşmesi herhangi bir sebepten ötürü feshedildiği takdirde, yönetici adı geçen yeri en geç onbeş gün içinde boşaltmak zorundadır.Bu konuda ,Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.


Yöneticinin ücreti; kat malikleri tarafından, arsa payları oranında ödenir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com