Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yöneticisinin sorumlulukları nelerdir?

Apartmana yönetici atanan kimseler, bir sene boyunca bazı hak, görev ve bazı sorumluluklara sahip olmuş oluyor. Pek, apartman yöneticisinin sorumlulukları nelerdir?


Apartman yöneticisinin sorumlulukları nelerdir?


Apartmana yönetici atanan kimseler, bir sene boyunca bazı hak ve görevlere sahip olmuş oluyor. Yöneticinin görevleri arasında genel yönetim işlerinin görülmesi, defter tutumlması ve işletme projesinin yapılması gibi işler yer alıyor.


Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu oluyor. Peki, apartman yöneticisinin sorumlulukları nelerdir?


Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. 


Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.


Yöneticinin hesap vermesi

Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısiyle o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür. 


Eğer, kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebiliyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com