Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yönetim planı ne zaman hazırlanır?

Apartman yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenliyor. Peki, apartman yönetim planı ne zaman hazırlanır?


Apartman yönetim planı ne zaman hazırlanır?


Apartman yönetimi kat malikleri kurulunca sağlanıyor. Apartmanın yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılıyor.


Apartman, apartman yönetim planına göre yönetiliyor. Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenliyor.


Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

 

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu gerekli oluyor. Peki, apartman yönetim planı ne zaman hazırlanır?


Apartman yönetim planı hazırlama zamanı:

Apartman yönetim planı, Kat Mülkiyeti kurulurken hazırlanıyor. Bu süreçte tapu idaresine verilecek dilekçeye bir de 'Yönetim Plânı" ekleniyor. Bu plan yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenliyor.


Yönetim planı yapılmamışsa; Kanuna uygun olarak düzenlenmiş Yönetim Plânı getirilinceye kadar, "Kat Mülkiyeti'ne çevirme işlemi" yapılamıyor.


Yönetim planı tarihi, Kat Mülkiyeti Kütüğü'nün "Beyanlar Hanesi"ne kaydediliyor. Yönetim Plânı, Kat Mülkiyeti'nin kuruluş belgeleri arasında saklanıyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com