Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yönetimi ne zaman kurulur?

Bir apartmanda yönetimin oluşturulabilmesi için kat mülkiyetinin alınması ve yönetim planının hazırlanmış olması gerekiyor. Peki, apartman yönetimi ne zaman kurulur?


 Apartman yönetimi ne zaman kurulur?


Bir apartmanda yönetimin oluşturulabilmesi için kat mülkiyetinin alınması ve yönetim planının hazırlanmış olması gerekiyor. Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.


Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmünde oluyor. Peki, apartman yönetimi nasıl kurulur?


Yönetimin oluşturulması adına maliklerden biri toplantı yapılması için çağrı yapabiliyor.


Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 


Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.


Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü

mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor.


Apartman kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com