Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yönetimi toplantı çağrısı!

Apartman hakkında kararlar alınması ve gündemdeki konuların görüşülmesi için apartman toplantısı yapılıyor. Peki, apartman yönetimi toplantı çağrısı nasıl yapılır?


Apartman yönetimi toplantı çağrısı!


Apartman hakkında kararlar alınması ve gündemdeki konuların görüşülmesi, apartmanda yenilik ya da değişiklik yapılabilmesi için kat maliklerinin toplantı düzenlemesi gerekiyor.


Apartman yönetimi, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. 


Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor. Peki apartman yönetimi toplantı çağrısı nasıl yapılır?


Apartman yönetimi toplantı çağrısı örneği 2015


............ Apartmanı Kat Maliklerine 


Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ../../.... günü saat ....'da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.


Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın .../.../... günü saat ....'da aynı yerde yapılacaktır.


Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur .../../... 


Gündem:

1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı'nın ve üyelerin seçimi.

2)Başkanlık panına imza yetkisi verilmesi

3)Gündemin okunması ve ilaveler

4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve

yöneticinin ibrası.

5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi.

6)Dilekler.

7)Kapanış......Apartmanı Yöneticisi

(Ad,Soyad,İmza)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com