Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yönetimi toplantısı nasıl yapılır?

Apartmanda yönetimi belirlenen zamanlarda yılda en az bir kez toplanmak zorunda oluyor. Ayrıca önemli durumlarda her zaman toplantı yapılabiliyor. Peki, apartman yönetimi toplantısı nasıl yapılır?


Apartman yönetimi toplantısı nasıl yapılır?


Apartmanda kat malikleri kurulu, yönetimde belirlenen zamanlarda yılda en az bir kez toplanmak zorunda oluyor.


Ayrıca önemli bir sebebin çıkması durumunda, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı yapılabiliyor.


Ancak bu toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebinin de bildirilmesi gerekiyor.


Yapılan olağan ya da olağanüstü toplantıda kimin nasıl ve hangi oranda oy kullanılacağı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda açıklanıyor.


Kanunen her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahip oluyor.

 

Oy kullanma:

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.


Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com