Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartmanda gürültü yasağı

Emniyet Müdürlüğü, apartmanlarda gürültü suçuna ilişkin yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre 19.00 ile 07:00 saatleri arasında matkap ve benzeri ürünlerin apartman içinde kullanılması yasaklandı.
Apartman Gürültü Yönetmeliği nelerden bahsetmektedir?


Apartman Gürültü Yönetmeliği’ne 2013 Temmuz ayı itibari ile yeni bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre gürültünün yasaklanma saati 23:00 ile 07:00 arasındayken, bu süre 19:00 ile 07:00 saatlerine düşürüldü. 

Apartman Gürültü Yönetmeliğine göre uyulması gereken kurallar şöyle:


1.Her türlü gereksiz gürültüden kaçınılması zorunludur.

2. Mesai günlerinde öğleyin saat 13 ile 15 arasında (öğle istirahatı) ve geceleri saat 19:00 – 07:00 gürültülü hareketler yasaktır.

3. Pazar günü ve resmi tatil günleri tüm gün boyunca istirahat vakti olarak kabul edilir.

4. Mekanik ve elektronik müzik aletlerinin ve ses aygıtlarının sesi genel olarak sadece odanın içinde duyulacak kadar açılır.


Apartmanlara getirilen son yasak ne oldu?


Emniyet Genel Müdürlüğü, gürültü suçuna ilişkin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde yürürlüğe konulan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile farklı şekillerde yaptırımlar düzenledi.


Bu yaptırımlara göre;

Apartmanlarda saat 19:00 ile 07:00 arasında matkap ve motorlu aletlerin kullanımı yasaklandı.  Türk Ceza Kanunu’nun 123 ve 183’üncü maddelerinde ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve gürültüye neden olmanın’ ‘suç’ olarak düzenlendiği hatırlatıldı. 


Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Her ne surette olursa olsun mesken içinde ve dışında gürültü seviyesi 65 desibelden yüksek olamaz. Ev içi yaşamdan kaynaklanan gürültü esas olarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde düzenlenmemiştir. Ancak ev içinde motorlu aletler, matkap gibi araç ve aletler yönetmelik kapsamında gün içerisinde 19.00 ile 07.00 saatleri arasında kullanılamaz. Çok hassas ve hassas kullanımların içinde ve bu kullanımlardan itibaren en az 350 metre mesafede mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır.


Apartmanda gürültü yapmanın suçu nedir?


Apartmanda kural dışı gürültü çıkaranlar; polis karakoluna veya adliyedeki suçüstü savcılığına bildirilmelidir. Bu kişi / kişiler hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacaktır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 183. maddesi; "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmünü ihtiva etmektedir.