Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartmanda yapılacak yeniliklere nasıl karar verilir?

Bir apartmanda yapılması istenen yenilik veya değişikliğe kat malikleri tek başlarına karar vererek yapamıyor. Peki, apartmanda yapılacak yeniliklere nasıl karar verilir?


 Apartmanda yapılacak yeniliklere nasıl karar verilir?


Bir apartmanda yapılması istenen yenilik veya değişikliğe kat malikleri tek başlarına karar vererek yapamıyor. Bu değişiklik ve yenilikler bir tek kat malikin isteği ile de yapılamıyor.


Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilavelere kat malikleri karar veriyor. Peki, apartmanda yapılacak yeniliklere nasıl karar verilir?


Apartmanda yenilik ve değişikikler kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılıyor.


Apartmanda yapılan bu faydalı işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödeniyor.


Isı yalıtımı:

Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılıyor. 


Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılıyor. 


Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleniyor. 


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com