Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aralık ayında ödenecek vergiler!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hangi verginin hangi dönem içerisinde ödenmesi gerektiği, Vergi Takvimi dahilinde açıklanıyor. Peki, takvime göre Aralık ayında ödenecek vergiler hangileri?


Aralık ayında ödenecek vergiler!


Hangi ay hangi vergi ödemelerinin yapılması gerektiği, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan vergi takvimi kapsamında açıklanıyor. Bu takvime göre mükellefler Kasım ayında emlak ve çevre temizlik vergilerini ödedi.


Peki, gayrimenkul sahiplerinin Aralık ayında ödemesi gereken bir vergi var mı? Aralık ayında ödenecek vergiler hangileri?


İlk tarih Son tarih Konu

01/12/2015 09/12/2015 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/12/2015 10/12/2015 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 23/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/12/2015 23/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/12/2015 24/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/12/2015 24/12/2015 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/12/2015 25/12/2015 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


01/12/2015 28/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/12/2015 28/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/12/2015 28/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/11/2015 31/12/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi


01/12/2015 31/12/2015 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi


01/12/2015 31/12/2015 2016 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki


01/12/2015 31/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/12/2015 31/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/12/2015 31/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com