Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Arsa ifrazı nasıl yapılır?

Arsa tapuları imar durumunun elvermesi halinde ifraz edilebiliyor. Peki, arsa ifrazı nasıl yapılır?


Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemine ifraz deniyor.


Arsa tapuları da imar durumunun elvermesi halinde ifraz edilebiliyor. Örneğin imar adasında, parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhid yapılamıyor. Peki, arsa ifrazı nasıl yapılır?


Arsa ifrazı yapılabilmesi için bazı belgelerin temin edilmesi ve gerekli harcın ödenmesi gerekiyor.


Çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin gerçekleştirilmesi maksadı ile yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden bu hizmet ve tesisler için lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere, yapılacak ifrazlar ile yeni parsel oluşturmamak koşulu ile parsel sınırı düzeltme işlemleri bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi değildir.


Arsa ifrazı için gerekenler:


1. Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,


2. Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,


3. İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,


4. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.


5. Taşınmaz malların niteliği bina ise deprem sigortası aranır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com