Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Arsa tapulu eve DASK yapılır mı?

Deprem sigortası, kısaca DASK meskenler için zorunlu olan bir sigorta olarak karşımıza çıkıyor. Peki, arsa tapulu eve DASK yapılır mı?
Deprem sigortası, kısaca DASK meskenler için zorunlu olan bir sigorta olarak karşımıza çıkıyor. Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor.


DASK sigortası yapılan binada tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altına alınıyor.


6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:


Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.


Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,

Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,

için de geçerlidir. Peki, arsa tapulu eve DASK yapılır mı?


Bağımsız mülkiyete konu olup olmadığına veya kat irtifakının tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın tapu kaydında arsa veya tarla vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binalar 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği zorunlu deprem sigortası kapsamına giriyor. 


Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabiliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com