Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Arsa vergisi oranları 2016!

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar 1319 sayılı kanun hükümlerine göre Emlak Vergisine tabi tutuluyor. İşte arsa vergisi oranları 2016!
Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar 1319 sayılı kanun hükümlerine göre Emlak Vergisine tabi tutuluyor. 


Belediye sınırları içinde Belediyece parsellenmiş arazi arsa niteliği kazanmış oluyor.


Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile belli ediliyor.


Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsıyor.


Arsa ve arazilerin emlak vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler ödüyor.


Paylı arsaların emlak vergisi;

Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmayan kişiler tarafından ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halinde ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade olunur.


Arsa vergisi oranları 2016:

Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


Vergi ödemeleri senedeki iki eşit taksit halinde yapılabiliyor. İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com