Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Artezyen

Toprağın burgu ile açılarak basınç dolayısıyla yukarı doğru fışkıran kaynağa Artezyen denir.


Artezyen

Artezyen nedir, nasıl oluşur?


Artezyen;  basınçlı yeraltı sularının bulunduğu yerlerde toprak burgu ile açılır. Toprağın açıldığı yerde suyu yükseğe fışkırtan kaynaktır. Su geçirmeyen tabakalarla su geçiren tabakaların birbirini takip etmesi gibi bir sıralamada bulunur. Tekne ya da çanak şeklinde olmaları ile meydana gelirler. Yeraltında yağış, kar ve buzların suları ile oluşurlar. Yüzeyinde su geçirmez bir yapı olduğu için yükselmezler. 


Basınçlı su kuyusuna artezyen kuyusu denir. Basınçlı su kuyusu ise basınçlı su düzeni olarak tanımlanır. 

Artezyen ismini, 1126 yılında Avrupa’da açılan bir kuyudan almıştır. Bu kuyu Fransa’nın Artois bölgesindedir. Kuyu açıldığı sırada basınçla yukarı su fışkırmıştır. Bu yüzden artezyan adını bu kuyudan almıştır. 


Yeraltı Suları Tüzüğüne göre neler yapılabilir?


Yeraltı Suları Tüzüğü’nün 3.maddesi (c) bendine göre;


Artezyen sahalarda el ile açılan kuyular teknik yönetmelikte belirtildiği şekilde tercih ve teçhiz edilir. Artezyen yapan kuyulardan faydalı ihtiyaçtan fazla su alınmasını önleyecek tarzda ilgilinin gerekli bütün tedbirleri alması ve bu hususta DSİ. ce yapılacak tavsiyeleri yerine getirmesi mecburidir.


Artezyen