Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Asansör bakım onarım sözleşmesi örneği!

Asansör bakım işleri için apartman yönetimi ile asansör monte eden yetkili firma arasında asansör bakım onarım sözleşmesi düzenleniyor. Peki, asansör bakım onarım sözleşmesi nasıl yapılır?


Asansör bakım onarım sözleşmesi örneği!


Bir apartmanda asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin tasarlandığı veya yürürlükteki mevzuata uygun olarak revize edildiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik olarak asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda bir bakım yapılıyor.


Asansör bakım işleri için apartman yönetimi ile asansör monte eden yetkili firma arasında asansör bakım onarım sözleşmesi düzenleniyor. Peki, asansör bakım onarım sözleşmesi nasıl yapılır? 


Asansör bakım onarım sözleşmesi örneği 2015


İşbu sözleşme bir taraftan ...................... adresinde mukim ................ (aptmanı/sitesi) ile ................. adresinde mukim ................ şirketi arasında akdolunmuştur. Taraflar sözleşmede kısaca yüklenici ve işveren olarak anılacaklardır. 


1-Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden alınmış olan asansör bakım firması belgesi örneği sözleşme ekinde olacaktır.


2-Yüklenici çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkartılmış olan "Serbest mühendislik ve müşavirlik belgesi" ile "Büro tescil belgesi"örneği sözleşme ekinde olacaktır.


3-Bakımı ..............................................tarafından yapılan .............. marka ve imal yılı ........... olan asansörümüz bakımcı firmanın ........yıllık garanti kapsamı içerisindedir. 


4-Yüklenici firma garanti kapsamı ve garanti süresi dışında meydana gelebilecek bütün onarımlarda orjinal yedek parça kullanılacaktır.


5-Garanti kapsamı ve garanti süresi dışındaki bakım süresince arızaların giderilmesi,parça değiştirilmemesi halinde ücretsiz olacaktır.


6-Garanti süresi dışında parça değiştirilmesi gerektiğinde parça işçiliği ile birlikte ücrete tabi olacaktır.


7-Orjinal yedek parçalar yüklenici firma olan ................................................. nin stoğunda

yeterli miktarda bulundurulacaktır.


8-Yüklenici firma olan ......................................................... asansörü tesis eden asansör firmasıyla irtibat kurarak stokdaki yedek parçaları bitmeden gerekli önlemi alacaktır.


9-Yüklenici firma olan ....................................................... sözleşme yaptığımız yıl içerisinde .........ayda bir periyodik bakım yapacaktır. 


10-Yüklenici firma arıza ihbarı halinde engeç .........(saat/gün) içerisinde gerekli müdahaleyi 

yapacaktır. 


11-Asansörümüzün özelliğine göre farklılık gösterecek hususları yüklenici firma yazılı olarak apartman yönetimine verecek ve yönetim bu bilgileri kullanıcıların görebilecekleri bir yere asacaktır.


12-Binamızın bağlı bulunduğu.......................... belediyesinden asansörümüzün emniyet ve işletme yönünden işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor alınacaktır.Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden bina yöneticisi ve bakımını yapan firma müştereken sorumlu olacaktır.


Oniki(12) maddeyi içeren bu mukavele ..../..../..... tarihinde iki(2) nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.


........................ Apartmanı Yöneticisi 


Yüklenici Firma .............................


Kaşe, İsim, İmza, Kaşe, İsim, İmza

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com