Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Asansör bakımı sözleşmesi!

İçerisinde asansör bulunan kimi konut binaları ile ticari binalarda bu asansörün belli periyodlarla bakımının yapılması gerekiyor. İşte asansör bakımı sözleşmesi..


Asansör bakımı sözleşmesi!


İçerisinde asansör bulunan kimi konut binaları ile ticari binalarda bu asansörün belli periyodlarla bakımının yapılması gerekiyor.


Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlamaya yönelik asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yürütülen bütün işlemler, asansör bakımını kapsıyor.


Asansör bakım sözleşmesi, apartman yöneticisi ve yüklenici firma arasında imzalanıyor. Peki, asansör bakım sözleşmesi nasıl yapılır? Asansör bakım sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.


Asansör bakım sözleşmesi örneği:


İşbu sözleşme bir taraftan ...................... adresinde mukim ................ (aptmanı/sitesi) ile ................. adresinde mukim ................ şirketi arasında akdolunmuştur. Taraflar sözleşmede kısaca yüklenici ve işveren olarak anılacaklardır. 


1-Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden alınmış olan asansör bakım firması belgesi örneği sözleşme ekinde olacaktır.


2-Yüklenici çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkartılmış olan "Serbest mühendislik ve müşavirlik belgesi" ile "Büro tescil belgesi"örneği sözleşme ekinde olacaktır.


3-Bakımı ..............................................tarafından yapılan .............. marka ve imal yılı ........... olan asansörümüz bakımcı firmanın ........yıllık garanti kapsamı içerisindedir. 


4-Yüklenici firma garanti kapsamı ve garanti süresi dışında meydana gelebilecek bütün onarımlarda orjinal yedek parça kullanılacaktır.


5-Garanti kapsamı ve garanti süresi dışındaki bakım süresince arızaların giderilmesi,parça değiştirilmemesi halinde ücretsiz olacaktır.


6-Garanti süresi dışında parça değiştirilmesi gerektiğinde parça işçiliği ile birlikte ücrete tabi olacaktır.


7-Orjinal yedek parçalar yüklenici firma olan ................................................. nin stoğunda

yeterli miktarda bulundurulacaktır.


8-Yüklenici firma olan ......................................................... asansörü tesis eden asansör firmasıyla irtibat kurarak stokdaki yedek parçaları bitmeden gerekli önlemi alacaktır.


9-Yüklenici firma olan ....................................................... sözleşme yaptığımız yıl içerisinde .........ayda bir periyodik bakım yapacaktır. 


10-Yüklenici firma arıza ihbarı halinde engeç .........(saat/gün) içerisinde gerekli müdahaleyi 

yapacaktır. 


11-Asansörümüzün özelliğine göre farklılık gösterecek hususları yüklenici firma yazılı olarak apartman yönetimine verecek ve yönetim bu bilgileri kullanıcıların görebilecekleri bir yere asacaktır.


12-Binamızın bağlı bulunduğu.......................... belediyesinden asansörümüzün emniyet ve işletme yönünden işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor alınacaktır.Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden bina yöneticisi ve bakımını yapan firma müştereken sorumlu olacaktır.


Oniki(12) maddeyi içeren bu mukavele .../.../2016 tarihinde 

iki(2) nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.


........................ Apartmanı Yöneticisi 


Yüklenici Firma .............................


kaşe, isim, imza, kaşe, isim, imza
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com