Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Asansör bakımını kimler öder?

Asansörün bakımı, bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılıyor. Peki, asansör bakımını kimler öder?


Asansör bakımını kimler öder?


Asansörü bulunan konut ve işyerlerinde asansörlerin bakımının belli periyodlarla yapılması gerekiyor. Asansörün bakımı, bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılıyor.


Peki, asansör bakım ücretini kimler öder?


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, kat malikleri, apartman işletme giderlerine eşit olarak; apartman demirbaş giderlerine ise kendi arsa payı oranında katılmak ile yükümlü oluyor.


Bu nedenle kanunda yer alan yasal düzenlemeler gereğince apartmanın giderlerinden kat maliki sorumlu oluyor. 


Dairede kiracı olması durumunda; kat maliki ile kiracı aralarındaki kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde asansör bakımı giderlerinin paylaşımını yapabilirler. 


Yargıtay 

18. Hukuk Dairesinin 

30.03.2006 Tarih

Esas 2006/1820 

Karar 2006/2566 


"Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderlerinden her kat malikinin arsa payı oranında sorumlu olması sebebiyle, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme, kira borcundan düşülür. 


Davacı kat malikinin, davalı kiracıdan kiralamış olduğu bağımsız bölüme ait ortak gider ve aidat borcunun gecikme faiziyle tahsilini talep ettiği davada, mahkemece, davalı kiracının kiraladığı bağımsız bölümde oturmasına dayanak teşkil eden yazılı veya sözlü kira sözleşmesi olup olmadığı araştırılmalı, varsa yazılı sözleşme ve diğer belgeler getirtilerek davalının aylık veya daha uzun süreli toptan ödeme yapıp yapmadığı incelenmeli, kiracının borçtan kira oranında sorumlu tutulacağı göz önüne alınarak belirlenen kira miktarının ödeme zamanı bakımından sınırını aşmamak kaydıyla tüm borcun tahsiline karar verilmelidir. 


Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 27.1.2003 Tarih, Esas 2002/11525 Karar 2003/393 sayılı kararına göre ise''Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine isterse onun bağımsız bölümünden sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir."
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com