Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Asliye hukuk mahkemesi dava harçları 2016!

Asliye hukuk mahkemesi zaman zaman gayrimenkuller ile ilgili yaşadığı sorun için dava açacak kimselerin müracaat ettiği merci oluyor. Peki, asliye hukuk mahkemesi dava harçları 2016 ne kadar?


Asliye hukuk mahkemesi zaman zaman gayrimenkuller ile ilgili yaşadığı sorun için dava açacak kimselerin müracaat ettiği merci oluyor. Bu mahkemede tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, tenkis ve mirasta iade davası, muvazaa nedeniyle tapu iptal davası, vasiyetnamenin iptali davası gibi davalar açılabiliyor. 


6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesi oluyor.


Bu mahkemede görülen diğer davalar:

Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası

Tapu iptali ve Tescili Davaları

Şuf’a Davası

Geçit Hakkı Davası

Ecrimisil Davası

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

Tespit Davası, açılabiliyor.


Asliye hukuk mahkemesi dava harçları 2016:

Mahkemeye müracaat edilmesi halinde belli harç bedellerinin de ödenmesi gereliyor. 2016 yılı yargı harçları tarifesine göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde aşağıdaki bedellerde başvuru ve celse harçları alınıyor:


Asliye hukuk mahkemesi başvuru harcı:

Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     29,20


Asliye hukuk mahkemesi celse harcı:

Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (29,20 TL'den az olmamak üzere)     (Binde 2,27)Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com