Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Asliye hukuk mahkemesi harcı 2016!

Türkiye'de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biri olan asliye hukuk mahkemesi harcı 2016 ne kadar?


Asliye hukuk mahkemesi harcı 2016!


Asliye hukuk mahkemeleri, Türkiye'de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biridir. 


6100 Sayılı Kanun gereğince, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesi oluyor.


Asliye hukuk mahkemelerinde Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları, Tenkis ve Mirasta iade Davası, Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası, Vasiyetnamenin iptali Davası gibi davalar açılabiliyor. 


Ayrıca; 

Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası

Tapu iptali ve Tescili Davaları

Şuf’a Davası

Geçit Hakkı Davası

Ecrimisil Davası

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

Tespit Davası, açılabiliyor.


Asliye hukuk mahkemesi harçları 2016:

2016 yılı yargı harçları tarifesine göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde aşağıdaki oranlarda başvuru ve celse harçları alınacak;


Başvuru harcı:

Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     29,20


Celse harcı:

Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (29,20 TL'den az olmamak üzere)     (Binde 2,27)

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com