Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Asliye hukuk mahkemesinde görülen davalar!

Türkiye'deki asliye hukuk mahkemelerinde, sulh hukuk mahkemelerine oranla dava konusu şeyin değeri ya da miktarı daha fazla olan davalar görülüyor. İşte asliye hukuk mahkemesinde görülen davalar..


Asliye hukuk mahkemesinde görülen davalar!


Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesi oluyor.


Türkiye'deki asliye hukuk mahkemelerinde, sulh hukuk mahkemelerine oranla dava konusu şeyin değeri ya da miktarı daha fazla olan davalar görülüyor.


Asliye hukuk mahkemesinde görülen davalar şu şekilde sıralanıyor;


1. Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları 

          

2. Tenkis ve Mirasta iade Davası          


3. Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası


4. Vasiyetnamenin iptali Davası           


5. Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası


6. Tapu iptali ve Tescili Davaları


7. Şuf’a Davası


8. Geçit Hakkı Davası


9.Ecrimisil Davası


10. Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları


11.Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası


12.Tespit Davası


13.Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava


14.Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava


15.Tenfiz ve Tanıma Davaları


16.Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları


17.Tüketici mahkemeleri
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com