Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Asmolen döşeme nedir?

Tavan ya da zemini kirişe dönüştüren; yapı içindeki kiriş görünümü kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan döşeme şeklinin adıdır.Asmolen döşeme nedir?
Asmolen döşemeAsmolen döşeme ne demektir?Asmolen döşemeler konusuna girmeden önce betonarme döşeme tiplerinden kısaca bahsetmek gerekir. Betonarme döşemeler dolu (plak) döşemeler ve dişli ( nervürlü) döşemeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki döşeme tipi de kendi içinde çeşitlere ayrılmaktadır ve birbirine göre olumlu, olumsuz yanları vardır. Asmolen döşeme nedir?
Dişili ( nervürlü )  döşemeler tek doğrultuda dişli ve iki doğrultuda dişli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tek doğrultu da dişli döşemeler de yine kendi içerisinde bloklu ( asmolen) ve bloksuz olarak gruplandırılır.


Bir doğrultuda çalışan dişli döşemeler, yanyana sıkı bir şekilde yerleştirilmiş kirişler ( dişler) ve ince bir tabladan oluşurlar Dişlerin ve tablanın betonu birlikte döküldüğü için birlikte çalışırlar. Bunun dışında, büyük açıklıklarda kalın plak döşemeler yerine dişli döşemeler kullanılarak döşeme ağırlığının azaltılması, döşme ağırlığını aşırı artırmadan faydalı yüksekliğin arıtırılabilmesi ile donatıdan tasarruf sağlanması gibi olumlu yanları vardır. Ancak kalıp maliyetinin yüksek olması bu döşemeler için bir dezavantaj olmaktadır. Çok defa kullanmak üzere özel kalıplar yaptırılarak maliyet azaltılabilir.


Asmolen döşeme, kirişleri içinde gizleyebilme yeteneği bulunan, böylece tavandaki kirişlerden dolayı oluşan görüntü kalabalığını gizlemekte harika bir performans sergileyen bir döşeme şeklidir. 


Ayrıca, hafif bir malzeme ile yapıldığından ve uygulama örgüsü mekanik kilit oluşturduğundan, çok uzun açıklıklar geçilmesi gereken yerlerde kullanılabilir.  Bu konuda betondan daha başarılıdır. Betonarme döşemelerde mesela 8 metre geçilebilen yerde, asmolenle 10 metre geçilebilir. Üstelik ses ve ısı yalıtımı açısından da faydalıdır.Asmolen döşeme nedir?Asmolen döşeme nedir?Dişli döşemelerde düzgün bir tavan elde etmek amacıyla, dişlerin arasına dolgu malzemesi yerleştirilir. Bu döşemelere asmolen döşeme denir. Bu dolguların herhangi bir taşıyıcı özelliği yoktur. Asmolen tuğla, boşluklu beton briket, gazbeton vb. hafif dolgu malzemeleri, asmolen döşemelerde dolgu malzemesi olarak kullanılabilir.Asmolen döşemelerin avantaj ve dezavantajları nelerdir?Asmolen ( Dolgulu) döşemeleri, dolgusuz döşemeler ile karşılaştırdığımızda, ortaya şu sonuçlar çıkmaktadır


Asmolen Döşemelerin Avantajları :


Kalıp masrafı az


Sıva ve boya yüzü az, dolayısıyla maliyeti az


Sağlıklı, toz tutacak girinti çıkıntılar yok.


Ses ve ısıyı daha az geçirir


Asmolen Döşemelerin Dezavantajları:


İlave blok ağırlığından dolayı daha fazla yük


Blok maliyeti


Asmolen döşemeler, kendi içinde kulaklı ve kulaksız olmak üzere iki gruba ayrılır.


Kulaklı                                                                                           Kulaksız


Homojen yüzey sağladığı için sıva açısından daha iyi       Farklı malzeme içerdiğinden sıva açısından daha kötü

Nervür yüksekliği az (kulak kalınlığından dolayı)             Nervür yüksekliğinden kazanç var

Taşıma esnasında kulakların kırılma riski = Maliyet     Taşınması, istiflenmesi kolayAsmolen döşeme nedir?


Asmolen türleri nelerdir?Çok farklı malzemelerden, değişik geometri ve boyutlarda üretilebilmektedir.


En hafif: Strafor


En ağır: Kil


En Problemli: Strafor (sıva tutturmak zordur, sıva filesi kullanılmalıdır. yangına dayanıklı değildir, en az 2 cm yangına dayanıklı sıva zorunludur.)


Nakliyesi, işçiliği, firesi en az: Strafor ve gaz beton


En çok kullanılan: Gazbeton ve hafif beton (Kaynak: www.aykutozdemir.com.tr)
Asmolen döşeme nedir?Asmolen döşemelerde deprem davranışı nedir?Asmolen döşemeler plak döşemelerden daha ağırdır, onun kadar rijit değildir. Yapıya gelecek deprem yükü yapı ağırlığı ile doğru orantılı olduğundan, asmolen döşemelerde etkiyen deprem yükü, plak döşemelere göre daha fazladır. Asmolen döşemelerde, döşeme yükleri dişleri taşıyan ana kirişlere aktarılır. Bu nedenle diş taşıyan ana kirişler, taşımayanlara nazaran deprem anında daha fazla zorlanırlar. Deprem anında dişler doğrultusunda döşeme rijit davranır. Ancak dişlere dik doğrultuda gelen deprem yükü dşler ile aktarılmaz. Bu durumda aktarma işini ince plak yapar ve yine ince olan döşeme yeterince rijit davranamaz. İstenmeyen ve direk olarak kolonları o yönde büyük deplasmanlara zorlayan ötemeler nedeniyle yapı göçme durumuna gelebilir. Bunun önüne geçmek için her iki yönde perde tasarımı yapılabilir.


Asmolen döşemede, ana kiriş yükseklikleri genelde tavandaki kiriş sarkmasını önlemek amacıyla diş yüksekliğinde yapılır. Yüksekliği az genişliği fazla olan yastık kirişler oluşur.  (Kaynak: yapisal.net)


 

Asmolen döşeme nedir?