Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ayça Keskin kimdir?

Fatma Betül Karakaya ile birlikte P2 Tasarım'ı kuran ve çalışmalarına burada devam eden Ayça Keskin kimdir?


Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümün'den mezun oldu. 


Çeşitli yarışmalara katıldı ve dereceler aldı. Bir süre çeşitli tasarım ofislerinde çalıştıktan sonra Fatma Betül Karakaya ile birlikte P2 Tasarım'ı kurdu. Çalışmalarına P2 Tasarım'da devam etmektedir.


P2 Tasarım

P2, kent ölçeğinden detay ölçeklerine kadar çeşitli ölçeklerde; kentsel tasarım, mimari tasarım, peyzaj mimarlığı ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 


P2 ismi,“People & Places” (İnsanlar & Mekanlar)’dan oluşuyor. Önceliği insanlar ve mekanlar olan P2, kentsel tasarımcılar, şehir bölge plancıları, mimarlar ve peyzaj mimarlarından oluşan ekibi ile; mevcut kent ve peyzaj tasarımına yeni bir bakış açısı sunmak, hiçbir mekanın tek başına bir şey ifade etmediği, mekanların çevreleri, bulundukları kent, kullanıcıları ve kendisini doğuran olaylar zinciri ile bir bütün olduğu, bahsi geçen disiplinlerin bir arada çalışması ile sağlıklı kentler ve yaşanılabilir mekanlar ortaya çıkabileceği inancıyla kuruldu. Amacı; geleneksel ve çağdaş tasarım yaklaşımlarını bir arada düşünerek, doğaya saygılı, ihtiyaca yönelik, fonksiyonel, yenilikçi, yaratıcı, anlamlı, uyumlu, estetik, sürdürülebilir, en önemlisi de insana yönelik kararlarla kalıcı çözümler sunmak. http://www.p2tasarim.com/