Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ayıplı mal dilekçe örneği!

Ayıplı mal için Tüketici Hakem Heyeti'ne bir dilekçe ile başvuruda bulunulabiliyor. İşte ayıplı mal dilekçe örneği..


Ayıplı mal; Tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanıyor.


Sözleşmesine veya projesine uygun olarak inşa edilmeyen konutlar da ayıplı mal kapsamında değerlendiriliyor. Ayıbın giderilmesi karşı taraftan istenebiliyor. 


Ancak karşı taraf ayıbı gidermiyorsa, Tüketici Hakem Heyeti'ne bir dilekçe ile başvuruda bulunulabiliyor. Ayıplı malın iadesi dilekçe örneği aşağıda yer alıyor:


Ayıplı malın iadesi dilekçe örneği..


TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

..........ŞİKAYET EDEN       : .............  ÖĞRENİMİ: …………………

   

T.C KİMLİK NO          : ………………………………… TEL NO : ………………………


ADRES                  : 

...........................................

...........................................                          ...........................................

...........................................


 

KARŞI TARAF            : 

...........................................

...........................................

...........................................ADRES         :

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................


KONUSU               :  AYIPLI MAL


AÇIKLAMALAR          : ………………………………………………………….Firmasından 


……/……/20.. tarihinde ……………….TL ye satın aldığım .....  adet  ..…………….marka  ……………………….. adlı ürün ………………………………………………… ………………………………………………………... olduğundan   ayıplıdır. EKLER :  Fatura    garanti belgesi ve ihtar mektubu.


SONUÇ VE İSTEM  : Sunulan nedenlerle  4077 sayılı yasanın 4. Maddesi uyarınca  ürün bedeli olan ……………. TL nın  tarafıma iadesine /tarafıma ürünün ayıpsız yeni bir ürün 


verilmesine karar verilmesini arz ederim.……..  /………/20..

        

…………………………………..

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com