Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aylin İlgen kimdir?

2011'den bu yana Bina ve Tesis Yönetimi alanında sektörel ve akademik çalışmalar yürüten Aylin İlgen kimdir?


Aylin İlgen, Lisans eğitimini İktisat alanında tamamladıktan sonra, Nişantaşı Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını yapmış ve Doktora eğitimine devam etmektedir.


Kariyerine sağlık sektöründeki kurumsal firmalarda satış ve pazarlama alanında başlamıştır. 2010 yılı ve sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitim kurumu yöneticiliği yapmış olup, farklı sektörlerdeki firmaların saha satış ekipleri için eğitim ve çalışma programı hazırlamaya devam etmektedir. Ayrıca 2011'den bu yana Bina ve Tesis Yönetimi alanında sektörel ve akademik çalışmalar yürütmektedir.


Yüksek Lisans tez çalışmasını bir ilke imza atarak Bina ve Tesis Yönetimi üzerine yapmış, sektörel sorunlara değinmiş, çözüm önerilerinde bulunmuştur. Bu alandaki çalışmalarına “Apartman ve Site Yönetimi” adlı kitabını çıkararak apartman ve site yöneticilerine mesleki alanda ihtiyaç duyacakları bilgiler için bir rehber oluşturarak devam etmektedir.


VIII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda sözlü olarak bildiri sunumu gerçekleştirmiş olup yine sektörle ilgili hazırladığı makale çalışması 2016 Aralık ayında hakemli bir dergide yayınlanacaktır.


APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ


Bu çalışmada; hem apartman ve site yönetimlerinin içeriğini oluşturan kavramlar tanımlanarak sürecin nasıl işlediği açıklanmış, hem de 6331 Sayılı Kanun çerçevesinde yerine getirilmesi gereken uygulamalar belirtilerek yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyebilmek adına alınacak tedbirlerin önemi vurgulanmıştır.