Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aynen taksim dava dilekçesi!

Hisseli bir taşınmaza sahip olan hissedarlar, dava açarak malın aynen taksim edilmesini talep edebiliyor. İşte aynen taksim dava dilekçesi örneği...


Aynen taksim dava dilekçesi!


Hisseli bir taşınmaza sahip olan hissedarlar, dava açarak malın aynen taksim edilmesini talep edebiliyor. Aynen taksim işleminin esasları Medeni Kanun'da yer alıyor. Bu kanuna göre,paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebiliyor. 


Bu maddeye göre paydaşlığın giderilmesi davası açabilecek kişiler taşınmaz malın paydaşı olan kişilerdir.


Paydaşlığın giderilmesi davası açılan taşınmazın yukarıda açıkladığımız koşullara göre aynen bölüşme yoluyla paydaşlığının giderilmesine karar verilemiyorsa paydaşlığın taşınmazın açık arttırmayla satışa sunulması yoluyla giderilmesine karar verilir. 


Aynen taksim dava dilekçesi örneği:


................ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NEDAVACI :


VEKİLİ :


DAVALILAR : 1-...........


2-............


3-.................


KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1- Müvekkilim davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu ........ Ada, ............parsel üzerine iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üzerinde ayrıca portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz yıllardır tüm paydaşlarca sorunsuz bir şekilde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlandıktan sonra diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir. 


2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üzerindeki betonarme bina tamamen müvekkilimin kişisel malvarlığından yapılan harcamalar ve kişisel emeğiyle inşa edilmiş bulunmaktadır.


3- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER :ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde bina değeri müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../.…/..
Davacı Vekili

Av.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com