Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ayvalık adaları

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı adalar topluluğudur. İrili ufaklı 22 adadan oluşmaktadır. Bunlardan en büyüğü Alibey (Cunda) adasıdır. Köprü ile önce Lale adasına daha sonra dolgu ile Ayvalık'a bağlandığından artık yarımada özelliği taşımaktadır.Ayvalık adaları

Ayvalık adalarıAyvalık adalarının genel özellikleri nedir?


Ayvalık koyu 22 küçük adayı ve adacıkları barındırır. Cunda dışında hiçbirinde yerleşim yoktur. Yalnız en büyüklerinden olan Çıplak adada koyun sürüleri bulunmaktadır. Ara sıra balıkçılar mola verirler. Motorlarla bu adalara geziler düzenlenir. İnce kumlu, uzun plajı ile Altınova Ayvalık-Ören arasındadır. Yazlık tatil siteleri yoğundur.Ayvalık adaları silueti bozulacak mı?


Türkiye'nin en güzel doğal koruma alanları arasında yer alan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ayvalık Adaları Planı Değişikliği" raporu, adaların elden çıkarılması olacak. Çünkü rapor, iddiaya göre adaların koruma statüsünü düşürüp yeni yapılaşmanın önünü açıyor. Ayvalık Adaları’nın tarihçesi nedir?


Ayvalık Belediyesi’nin internet sitesinde “İlk ve Ortaçağların Ayvalık'ı” başlıklı makalede Arkeolog Prof.Dr.Ömer Özyiğit 'in anlatımına göre ;


Antikçağ'da, Ayvalık'ın önündeki adalara 'Hekatonisa' ismi veriliyordu. Bu isim, bu adaların en büyüğü 'Nesos' (Moshonisi, Cunda, Alibey) aynı isimle söylenen 'Nesos' ya da 'Nasos' antik kentinin baş tanrısı olan Apollon'dan gelmeteydi. 'Hekatos' Apollon'un takma adıydı. Bu nedenle bu adalara Hekatos ya da Apollon Adaları da deniliyordu. Apollon Adaların'da Nesos'tan başka 'Chalkis', 'Pordoselene', 'Kydonia' antik yerleşmeleri vardı. Antik kaynaklar Chalkis, Pordoselene ve Nasos'tan oldukça söz etmelerine karşılık, Kydonia hakkında, yazları akan ünlü bir sıcak su kaynağına sahip olduğunu yazan ,yalnız Plinius olmuştur. (İS 79)'da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sırasında öldüğü kaydediliyor.


Bugün eski Kydonia olduğunu sandığımız yerde, toprak üzerinde göze hiçbir temel çarpmamasına karşılık, yüzeyde antik devre ait, çok bol sayıda çanak, çömlek parçacıkları açıkça görülebilmektedir. Yüzeyden topladığımız bu çanak çömlek parçacıklarına göre, burada Helenistik (İÖ 330 - 30), Roma (İÖ 30 - İS 395) çağlarına ait bir yerleşme merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Bu antik yerleşme merkezinde, daha da eski devirlerin bulunup bulunmadığını anlamak için, bilimsel arkeolojik kazı ve sondajların yapılması gerekmektedir.


Roma Çağ'ında en parlak devrini yaşadığını sandığımız Kydonia'nın, daha sonraları Bizans Çağı içerisinde ya da sonlarına doğru, bazı nedenlerden dolayı,önemini yavaş yavaş kaybederek, yerleşmenin Ayvalık'ta 'İlkkurşun Tepesi' eteklerine kaydığı, burada gelişmeye başladığı, bu yeni yerleşme yerinde bulunan bazı Bizans Çağı verilerinden anlaşılmaktadır. Kent daha sonraki çağlarda gelişimini, bu merkez etrafında yapmış ve terk edilen eski yerleşme merkezi, zamanla toprak altında kalmıştır.


Bu dört antik kentten Chalkis ve Pordoselene, yaşamlarını bitirmelerine karşılık, Kydonia ve Nesos, Antikçağ'dan günümüze kadar yaşamlarını sürdürmüşler ve bugün de sürdürmektedirler. Üstelik Kydonia, Türkçeye çevrilmiş haliyle 'Ayvalık'; Nesos ise, Cunda ya da Alibey adıyla yaşamaktadırlar.


Yakın Tarihte Ayvalık 


Ansiklopedilere göre, Cezayirli Hasan Paşa 5 Temmuz 1770'de, Çeşme önlerinde Koyun Adaları civarında, Rus donanmasıyla çarpışmakta bulunan Osmanlı donanmasının sağ kanat komutanıdır. Çarpışmada kendi gemisi ateş alır,yaralanır ve bir salla karaya çıkarılır. Düşman, İzmir Limanına girmesin diye oralarını sağlamlaştırır; sonra Foça, Karaburun ve Midilli Adası yoluyla Çanakkale'ye varıp Osmanlı donanmasına katılır. Ayvalık üstüne yazı yazan yabancı kaynaklara göre ise Cezayirli Hasan Paşa Ayvalık'tan geçerek İstanbul'a gitmiştir. Çarpışma esnasında gemisi hasar gören Cezayirli Hasan Paşa'nın yanındaki bir kaç askeriyle birlikte karaya çıkıp yemek ve yatacak yer için bir çiftliğe sığındığı ve çiftlik sahibi papazın kendilerini buyur edip bir hafta kadar bir süre ağırladığı anlatılmaktadır. Paşa'nın bu süre sonrasında İstanbul'a dönebilmek için Çanakkale'deki donanmaya katılmasında Papazdan yardım istemesi üzerine Papaz 50 silahlı adam ile yardım da bulunur. Ayrılırlarken dostluklarını tekrarlarlar. Hasan Paşa İstanbul'a ulaştıktan bir süre sonra Gazi ünvanı alarak sadrazamlığa yükselir. Kent dertleriyle başı çok ağrıyan Papaz ise Hasan Paşa'yı hatırlayarak İstanbul'a gider ve kendisinden kentine özerklik verilmesini ister. Kurtuluşunu kendisine borçlu olduğunu ve ne dilerse yapacağını söyleyen Hasan Paşa Papazın isteğini gerçekleştirir ve kentine özerklik verir. İşte bu özerklikten sonra Ayvalık'a yerleşen zenginler, sanaatkar Rumlar kenti daha da geliştirip ünlendirirler ve bu debdebe, bu yaşantı, bu ilerleme 1821 Yunan İhtilaline kadar sürer.Ayvalık ada ve adacıkların adları nelerdir? 


Ayvalık Adaları kaynaklarda isim olarak Yund Adaları veya Cunda Adaları olarak da geçmektedir. Rumlar bu adalara "Mis Kokulu Adalar" manasına gelen Moshonisi demişlerdir. Hekatonesos, Apollonnesos, Hekatonnesoi, Hekatos gibi farklı adları da vardır.


Akoğlu adacığı / Kedi adası (Kopano)


Alibey Adası / Cunda (Nesos=Ada, Mosko, Yunda, Moshonisi, Moshinos=Mis Kokulu Ada)


Çıplak (Chalkis, Cimno)


Çiçek (Argistra, Angistri)


Gizli kayalar (Petro=Kaya)


Göz


Güvercin / Kızlar Manastırı (St Giorgio / Aya Yorgi)


Hasır (Sefiri)


İkiz kayalar (Daskali, Daskalio)


İlyosta Büyük / Güneş / Fener (Ilyosta, Eleos=Güneş, Oilios)


İlyosta Küçük / Yumurta (Kilyosta, Eleos Pulo)


Kalemli (Kalamaki)


Kara / Balkan / Kutu (Kudho)


Kara ada / Kamış adası / Akvaryum (Kalamo, Kalamos)


Karaada Küçük


Karaada Büyük / Balık adası / Tavşan (Psariano=Balık)


Kayabaşı


Kılavuz / Mosko / Pınar / kılavuz (Mosko Pulo)


Kız (Ulya)


Kumru


Lale / Dolap / Soğan (Kromido)


Maden Büyük / Maden (Pirgo, Pordoselene, Pirgos=kale)


Maden Küçük


Melina


Mırmırcalar


Pirgos kayalıkları


Poyraz ada / İncirli / Yellice (Leyah)


Sazlı ada / Oker


Taş (Klavo)


Taşlı


Tavuk (St Yoannis)


Tüzüner


Yalnız


Yelken


Yuvarlak adacığı (Kalamo )


(Kaynak: Ayvalık Belediyesi, Vikipedi)