Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi - Üsküdar

Üsküdar’ın Kız Kulesi’ni gören kıyısındaki mahallesidir. Adını, burada türbesi bulunan Aziz Mahmud Hüdayi adlı kişiden alır.Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi - Üsküdar

Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi haritasıAziz Mahmud Hüdayi Mahallesi nerededir?Üsküdar Meydanı ile Salacak Mahallesi arasında kalır. Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nin kuzeyinde Sultantepe Mahallesi, doğusunda Valide-i Atik Mahallesi ve Zeynep Kamil Mahallesi, güneyinde Salacak Mahallesi, batısında İstanbul Boğazı ve Kız Kulesi kalır. 


Aziz Mahmud Hüdayi, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar ilçesine bağlı 33 mahalleden biridir. Batıda İstanbul Boğazı'na kıyıdaş konumdadır. Kuzeyinde Mimarsinan; güneyinde Salacak; doğusunda ise yine Mimarsinan ve Ahmediye mahalleleri vardır. Adını mahalle sınırları içinde kabri bulunan Aziz Mahmud Hüdayi adlı kişiden almaktadır. Mahallede Ayazma, İmrahor, Çakırcıbaşı Hasan Paşa, Aziz Mahmud Hüdayi, Kaptanpaşa, Ahmet Çelebi, Rumi Mehmet Paşa camileri yer almaktadır.Aziz Mahmud Hüdayi kimdir?Aziz Mahmud Hüdayi, Anadolu’da yetişen büyük Velîlerden olup, Halvet’îyye Sufi İslâm Tarikât’nın bir alt sınıfına ait olan Bayram’îyye Tarikât’nın devamı niteliğinde bulunan Celvet’îyye (Celvetî) Tarikât’ının kurucusudur. 1541 (H.948) yılında Ankara'nın ilçesi Şereflikoçhisar'da doğdu. Bursa’da Muhammed Üftâde'den feyz aldı. 1598 (H. 1007) de Üsküdar'da câmi ve dergâh yaptırdı. 1628 (H. 1038)'de vefât etti. Kabri, İstanbul Üsküdar'da kendi dergâhı yanındaki türbesindedir. Asıl ismi Mahmud'dur "Hüdâyî" ismi ve "Azîz" sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. 


İstanbul'a Gelişi ve Üsküdar Hüdai Dergahı


Azîz Mahmûd Hüdâyî mânevî bir işâretle Trakya'ya gitti. Bir müddet sonra da Şeyhülislâm Hoca Sadettin Efendi vâsıtasıyla İstanbul'a geldi. Küçük Ayasofya Câmii tekkesinde hocalık yapmaya başladı. Bu arada Fâtih Câmiinde, talebelere, tefsîr, hadîs ve fıkıh dersleri verdi. Burada kaldığı müddet içinde, ilim ve devlet adamlarına kadar uzanan geniş bir muhit edindi. Bu arada, Üsküdar'da kendi dergâhının bulunduğu yeri satın aldı. Buraya dergâhını inşâ eyledi. Dergâhında yüzlerce talebenin yetişmesi için çok uğraştı. Kısa zamanda nâmı her tarafta duyuldu. Akın akın talebeler dergâhına koştular. Hasta kalblerine şifâ olan sohbetlerine kavuştular. Onun feyz ve bereketleri ile mârifetullaha kavuştular. Dergâh, en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet ricâline kadar her tabakadan insanlar ile dolup taşıyordu. Devrin pâdişâhları da ona hürmette kusur etmiyorlardı. III. Murad Han, III. Mehmed Han, I. Ahmed Han, II. Osman Han ve IV. Murad Han'a nasîhatlarda bulundu. Dördüncü Murâd Han'a, saltanat kılıcını kuşattı. 1595 yılında İranlılarla yapılan Tebrîz seferine Ferhat Paşa ile berâber katıldı. Zaman zaman pâdişâhların dâvetlisi olarak saraya gidip, onlarla sohbetlerde bulundu.Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin, çeşitli câmilerde vâz vermesi için sevenleri devamlı taleplerde bulundular. O, Üsküdar İskelesindeki Mihrimah Sultan Câmii ile Sultanahmed Câmiinde belli günlerde vâz vererek, insanlara feyz ve mârifet sundu. Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin talebesi olmakla şereflenmek için, herkes birbiriyle yarışıyordu. Bunların başında; Sadrâzam Halîl Paşa, Dilâver Paşa, Şeyhülislâm Hoca Sâdeddîn Efendi,Şeyhülislâm Hocazâde Esad Efendi, Okçuzâde Mehmed Efendi, İbrâhim Efendi, NevizâdeAtâyî Efendi geliyordu. O zamanda Hüdâyî Dergâhı, İstanbul'un en mühim bir kültür merkezi hâline geldi.Pekçok âlim yetişti.


Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi - Üsküdar
Aziz Mahmud Hüdayi TürbesiAzîz Mahmûd Hüdâyî, 1628 (H. 1038) senesinde vefat etti. Vefâtından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helâlleşti, vasiyetini yaptı. Son nefeste de Kelime-i şehâdet getirerek rûhunu teslim etti. Türbesi Üsküdar'daki dergâhındadır. Âşıkları, onu ziyâret etmekte, feyz ve bereketlerinden istifâde etmektedirler. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bugün dergahda hizmet vermektedir.


Sarıyer'de Telli Baba, Beşiktaş'ta Yahya Efendi, Üsküdar'da Aziz Mahmut Hudayi, Beykoz'da ise Yuşa 'nın boğazın dört bekçileri olduklarına sünni müslümanlarca inanılır. Osmanlı Devleti'nin son günlerine kadar Boğaz'da deniz seferi yapan kaptanlar, yolcularını, Üsküdar'dan geçerken Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin Kuddise Sirruh Dergâhı'na, Beşiktaş önünden geçerken Yahya Efendi Dergâhı'na, Beykoz'dan geçerken de Yuşa tarafına doğru yönelterek Fatiha 'ya davet ederlerdi.Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi’nin posta kodu nedir? Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi posta kodu şöyledir; 34672 Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Muhtarlığı iletişim bilgileri nelerdir?Adres: Doğancılar Cd. Oymasaray Çıkmazı Yıldırım Park İçi, Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi, Üsküdar - İstanbul


Telefon: 0216 495 07 84