Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bağımsız bölüm ilavesi!

Bağımsız bölüm ilavesi apartmanın üst katına, mevcut çekme kat yerine, zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında yapılabiliyor. Peki, bağımsız bölüm ilavesi nasıl yapılır?


Bağımsız bölüm ilavesi!


Bir apartmana sonaradan bağımsız bölüm eklenmesi mümkün olabiliyor. Ancak ilave bağımsız bölüm yapılabilmesi için Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan esaslara uyulması gerekiyor.


Bağımsız bölüm ilavesi apartmanın üst katına, mevcut çekme kat yerine, zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında yapılabiliyor. Peki, bağımsız bölüm ilavesi nasıl yapılır?


Apartmanın üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi için:

a) Kat malikleri kurulunun buna oybirliğiyle karar vermesi;


b) Anagayrimenkulün bu inşaattan sonra alacağı duruma göre, yapılan yeni ilaveler de dahil olmak üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa paylarının, usulüne göre yeniden ve oybirliğiyle tesbit edilmesi;


c) İlave edilecek yeni bağımsız bölüme tahsis edilen arsa payı üzerinde, tapu memuru huzurunda yapılacak resmi senetle, 14 üncü maddeye göre kat irtifakı kurularak bunun, anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin kat mülkiyeti kütüğündeki irtifaklar hanesine tescil edilmesi ve anagayrimenkulün kapanan eski kütük sayfasiyle 13 üncü madde hükmüne göre bağlantı sağlanması; Şarttır.


Bu nitelikteki ilave ve genişletmelere muvafakat etmekle beraber kendisi katılmak istemiyen kat maliklerinin arsa paylarından, bu ilaveler sebebiyle azalan kısmın, ilaveyi yaptıranların bağımsız bölümlerine tahsisini kabul ettikleri, resmi senette belirtilir.

 

Bu takdirde, yeni bağımsız bölümün yapılmasına katılmıyan kat maliklerinin arsa paylarından yeni tahsis sebebiyle azalan kısmın bedeli kendilerine ödenmek şartiyle, yeni yapılan bağımsız bölüm, kat irtifakı kurulmasına dair olan eski resmi senet gereğince kat mülkiyetine çevrilerek onu yaptıranın mülkü veya yaptıranların ortak mülkü olur ve kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına yeni malik veya malikler adına tescil edilir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com