Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bağışlama sözleşmesi örneği!

Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşme oluyor. İşte bağışlama sözleşmesi örneği.


Bağışlama sözleşmesi örneği!


Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşme oluyor.


Sözleşmede bağışlayan, bağışlamadan doğan zarardan bu zarara ağır kusuruyla sebep olmadıkça, bağışlanana karşı sorumlu olmuyor.


Bağışlayan, bağışlanılan şey veya alacak hakkında ayrıca garanti sözü vermişse, bununla sorumlu oluyor.


Bağışlama sözleşmesi; yazılı olmak şartı ile bağışlama sözü ile, elden bağışlama ile, koşullu bağışlama ile, yüklemeli bağışlama ile, bağışlayana dönme koşullu bağışlama ile kurulabiliyor.


BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ


.../.../....


MADDE 1. TARAFLAR


........................................ adresinde ikamet eden hami m.. (bundan sonra “bağışlayan” olarak anılacaktır) ile ..................................... adresinde ikamet eden ünal o. (bundan sonra “bağışlanan” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla  bir bağışlama sözleşmesi akdolunmuştur.


MADDE 2. KONU


İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti bağışlayana ait olan bir Mahmut marka bilgisayarın her hangi bir karşılık olmaksızın bağışlanana bağışlanmasıdır.


MADDE 3. BAĞIŞLAYANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Bağışlayan, sözleşme konusu mahmut marka bilgisayarı herhangi bir karşılık almaksızın bağışlanana bağışlamış ve teslim etmiştir.

 

İş bu sözleşme, .../.../... tarihinde Ankara’da iki nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca imzalanmış olup taraflara birer nüsha teslim edilmiştir.


Bağışlayan 

(Adı, soyadı, İMZA) 

.................................


Bağışlanan

(Adı, soyadı, İMZA)

.................................

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com