Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bakırköy

Bir zamanlar Bakırköy denince akla, "Akıl Hastanesi" gelirdi. İstanbul'un Avrupa yakasındaki en modern merkezlerinden biri. Deniz otobüsleriyle ulaşım için denizi de kullanabilen semt, Türkiye'nin ilk avm'sinin de ev sahibi.BakırköyBakırköy’ün tarihçesi nedir?Bakırköy Bizans döneminde eski önemini koruduğu gibi, aynı zamanda askeri ve siyasi bir merkez konumuna da gelmiştir. Bakırköy zamanla Jeptimun, Makrohori, Makriköy, 1925'de de bugünkü Bakırköy adını almıştır. İlçe sınırları içinde bulunan Yeşilköy (Ayestefanos) 1877-78' de Rus işgaline uğramış (3 Mart 1878)''de  Ayestefanos Antlaşması da burada imzalanmıştır.


II. Abdülhamit burada tahttan indirilmiştir. Bakırköy' ün tarihi gelişiminde Fransız işgalinin pek çok etkisi görülmüştür.


İşgal daha sonra İstanbul' un kurtuluşu ile ortadan kalktı. Cumhuriyet dönemine adım atıldı. Hepdoman, Bizans döneminde eski önemini koruduğu gibi, aynı zamanda askeri ve siyasi bir merkez konumuna geldi.  


İstanbul 12. yüzyılda Latin İmparatorluğu' nun bir parçası olunca Hepdoman da İstanbul' un kaderini paylaştı. Hepdoman adından başka Jeptimum adıyla anılan Bakırköy, Bizans''ın son dönemlerinde Makrohori (Uzunköy) olarak adlandırılıyor. 14. yüzyılın ortalarında Osmanlıların eline geçmesiyle, adı Makriköy' e dönüştü. Türklerin Bakırköy' e yoğun olarak yerleşmeleri 15. yüzyıllara rastlar.


II. Abdülhamit döneminde gelişen ve köşklerle donanan Makriköy, 19. yüzyıl sonlarından beri İstanbul'un bir ilçesi durumundaydı.


1925'te ulusal sınırlar içindeki yabancı kaynaklı adların değiştirilmesi sırasında, adı Bakırköy olarak belirlendi. İlçe sınırları içinde yer alan Yeşilköy(Ayastefanos), tarihsel bakımdan önem taşımaktadır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Rus işgaline uğramış ve ünlü Ayestefanos Anlaşması (3 Mart 1878) burada imzalanmıştı.


Bir başka önemli olay da 31 Mart olayını bastırmak için Selanik' ten yola çıkan Hareket Ordusu' nun 1909' da Ayestefonos' a gelmesidir. Burada toplanan Meclis-Milli, II. Abdülhamit' in tahttan indirilmesine karar vermişti.

1. Dünya Savaşı' nın sonlarında Fransız askeri işgali altında bulunması Bakırköy' ün tarihi gelişmesinde ayrı bir olaydır. İşgal, İstanbul' un kuruluşu ile ortadan kalktı, Bakırköy de Cumhuriyet dönemine adım attı.

Tarihi gelişmesi içinde, Antik Çağ' dan günümüze çeşitli tarihi eser bırakan Bakırköy''ün önemli tarihi eserleri olarak, Bizans döneminden kalma Fildamı (Fildamı Sarnıcı), 17. yüzyıl Osmanlı mimarisini yansıtan Baruthane, aynı dönemde yapılan, ancak 1875''de Sultan Abdülaziz tarafından yeniden inşa edilen Çarşı Camii ve Çeşmesi, aynı dönemde yaptırıldığı sanılan Şifa Hamamı, 19. yüzyılda yaptırılan Bez Fabrikası (Bakırköy Pamuklu Sanayi Müessesesi), Yeşilköy yalıları, Bakırköy evleri, kiliseler, köşkler, Florya Deniz Köşkü sayılabilir.Bakırköy ne zaman büyümeye başladı?1955 yılından itibaren Bakırköy hızlı bir kentleşme yaşamış ve dolayısıyla hızlı nüfus artışları sonucunda büyük alt yapı ve kentleşme sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Ancak 1989 ve 1992 yerel seçimleri ile Bakırköy ilçesi önce Küçükçekmece daha sonra Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinin ayrılması ile hem nüfus, hem de alan olarak küçülmüştür. Bakırköy şu andaki mevcut sınırları içinde İstanbul' un en seçkin ilçelerinden birisine dönüşmüştür.Bakırköy’ün fiziki özellikleri nelerdir?İlçenin sınırları kuzeyindeki E-5 Karayolu sınırı olup, Güngören ve Bahçelievler ilçeleri; güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Çırpıcı deresi sınır olup, Zeytinburnu ilçesi, batısında ve kuzey-batısında ise Küçükçekmece ilçesi bulunmaktadır. Bu sınırlar içerisinde Bakırköy ilçesi 35 km2 alana kuruludur.Bakırköy’ün doğal yapısı nasıldır? Bakırköy'ün yayıldığı plato, düz ve hafif dalgalı bir yüzey oluşturup, aşınımla önemli ölçüde taşınmıştır. Plato, aşınma oluklarıyla birkaç bölüme ayrılmış olmasına rağmen, vadi oluşumları son derece önemsizdir.


Bakırköy ilçe alanı, doğudan batıya doğru gidildikçe dalgalı bir görünüm gösterir. Buna rağmen Bakırköy'de önemli yükseltiler görülmez. Sırtlar genel olarak kuzey-güney doğrultusunda uzanır ve Güney Marmara Denizi'ne doğru eğilimleri yitirerek yüzleşirler.


Bakırköy merkezde, yükselti 20-30 metredir. İlçenin Marmara Denizi'ne olan kıyıları, fazla engebeli değildir. Genel görünüm, geniş koylar ve burunlar şeklindedir. Çırpıcı, Çavuşpaşa ve Uzundere''nin aktığı kıyı alanları, alüvyonlara dolmuştur. Sakızağacı ve Bakırköy burnunda ise dalgaların etkisiyle aşınan felezler ve bunların önünde aşınma düzlükleri görülür. Bakırköy'ün Marmara Denizi''ne olan kıyıları, Florya kıyıları dışında, geniş bir yerleşme alanının kıyısı durumuna dönüşmüştür.Bakırköy’ün jeolojik özellikleri nelerdir?Bakırköy ve çevresi 19. yüzyıldan itibaren yerli ve yabancı birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmalarda genellikle bölgenin hidrojeoloji konusu ön planda tutulmuştur. İnceleme alanında Tersiyer yaşlı genç çökel istifinin altında geçirimsiz temel olan paleozoik yaşlı Trakya formasyonu yer alır. Çalışma alanının temelini oluşturan Trakya formasyonu kumtaşı (grovak), kil taşı, sitt taşı; Çumurluhan şeyl üyesi ve Cebeciköy kireç taşı üyesinden oluşmaktadır.


Kırklareli formasyonu üzerine diskordan olarak gelen tersiyer çökelleri alttan üstte doğru; Çukurçeşme formasyonu kum ve çakıldan oluşur. Güngören formasyonu mavi ve yeşilimsi gri renkte olup, plastik kil özelliği gösterir. Bakırköy formasyonu inceleme alanı ve çevresinde yüksek kotlarda gözlenir. İnceleme alanını en genç olan alüvyondan dere yatakları boyunca rastlanır. İstifin az eğimli, yataya yatkın olduğu, bir çok faylarla kesilmiş bulunduğu anlaşılmıştır.


Sondajlar, kılavuz seviyelerin farklı düzeylerde kesilmesi fayların yer yer önemli miktara ulaşan düşey atımları ilgilidir. İnceleme bölgesinde tersiyer istifinde belirgin bir kıvrımlı yapı gözlenmez. Alpin orojenezine bağlı düşük eğimler kazanmıştır. Altında yer olan pereozoik kayaçlar daha eski tektonizmalar ile kıvrımlı ve kırıklı yapı kazanmıştır. Bakırköy havzasında hidrojeolojik bakımdan yeraltı suyu taşıyan başlıca birimler üstten altta doğru; alüvyon, Bakırköy formasyonu, Çukurçeşme formasyonu ve Kırklareli formasyonudur. Alüvyon ve Bakırköy formasyonunun kalınlık ve yayılım ağı az olduğundan önemli bir yeraltı suyu potansiyeli yoktur. Aşırı çekim ve beslenmenin azalması sonucu Çukurçeşme kumlu akiferi de kısmen tüketilmiştir. Havzada sadece yeraltı suyu taşıyan Kırklareli karstık akiferi kalmıştırBakırköy’ün iklim ve turizm özellikleri nelerdir?Marmara Denizi kıyı şeridinde yer alan Bakırköy, baş döndürücü kentleşme hızına karşın, doğal güzellikleri açısından yinede istanbul'un anılmaya değer bölgelerinden biridir. 40-45 yıl öncesine kadar uçsuz bucaksız çayırlarının uzandığı birbirinden uzak yerleşmeleri ile kırsal kesimin tüm özelliklerini gösteren Bakırköy günümüzde tam bir kent görünümündedir.


Bakırköy Belediyesi'nce 2004 yılından beri sürdürülen Park ve Bahçe yapımı çalışmaları yeşil alanları çoğaltmaktadır. Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt ve Ataköy Plajları, kıyı kafeteryaları, gezinti yerleri ile yöre hakkında hizmet veren Florya'nın önemli bir yeri vardır.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Atatürk'ün buyruğu ile kurulmuş Atatürk Ormanı doğal güzelliğinin yanında önemli oksijen kaynağıdır. İstanbul'un iklimi ile Bakırköy iklimide belirgin iklim kalıpları içinde değerlendirmek mümkün değildir. İklimin gösterdiği çeşitliliğe bağlı olarak kimi yılların Ocak ve Şubat aylarında ılık havalara rastlanır. Marmara Denizi kıyı şeridi boyunca yer alan plajları, doğal güzellikleri Bizans döneminden kalma Fildamı, Osmanlı döneminin "Çarşı Camii", "Ahmet Hatun Camii" gibi eserler Osmanlı imparatorluğu'nun Bakırköy'e bıraktığı görülmeye değer tarihi yapıtlardır. Bugün Yunus Emre Kültür Merkezi olan bina Osmanlı döneminin baruthanesidir. Azatlı baruthanesi, Ayestefanos, Rus anıtı ve Bakırköy hamamı diger tarihi eserlerdir.


Hava, kara ve deniz ulaşımı açısından Türkiyenin en zengin ulaşımına sahip Bakırköy, Uluslararası Havacılık alanında faaliyet gösteren Atatürk Havalimanı ile büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Kültür merkezleri, Sosyal hizmet alanları, Beşyıldızlı oteller, dünya standarlarında büyük alışveriş merkezleri ile Bakırköy turizme yönlendirilmektedir.Bakırköy, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan hangi konumdadır? Bakırköy; esnaf, bürokrat, emeklilerin meydana getirdiği toplum yapısı görünümünü arz eder. Yeniden yerleşim hemen hemen yok gibidir. Bu nedenle mevcut nüfus ve yapısı uzun yıllar bu düzeyde kalma özelliği göstermektedir. Bakırköy'de Cevizlik, Yenimahhalle ve Sakızağacı mahalleleri, en eski yerleşim alanları olmaları nedeniyle mimaride o günlerin özelliğini taşımaktadır. 1960'dan sonraki yıllarda kurulmaya başlanan Ataköy siteleri 40 yılı içeren zaman zarfında büyük gelişme göstermiş olup, mimari ve şehircilik planlamasında örnek bir düzeye ulaşmıştır. Halen kısım olarak ifade edilen bu mahalleler 1.kısımdan 11. kısma kadar yeşil alanları, dinlenme yerleri, gezi pistleri, alışveriş merkezleri, kültürel ve sosyal tesisleriyle bir bütün olarak Ataköy gerçek anlamda örnek yerleşim alanı olmuştur. Yeşilköy, Yeşilyurt ile Şenlikköy (Florya) semtleri de villa tipi binaları ile ayrı bir güzelliğe sahiptir.


Bu bölgedeki et yemekleri ile ünlü lokantalar İstanbul hakkının ilgisini çekmektedir. Anılan bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mülkiyetinde olan dinlenme tesisleri de mevcuttur. Florya'da yeni açılan Florya Akvaryum Tesisleri de ilçenin turizm anlamındaki önemini arttırmıştır.


İstanbul ekonomisinde Bakırköy'ün önemli bir yeri vardır. İlçenin, üretimden tüketime kadar İstanbul ekonomisine büyük katkısı vardır. Bu nedenle Bakırköy'ün ekonomik bakımdam faal nüfusun bileşimi ve zaman içindeki değişimler, yalnızca ilçenin değil, İstanbul'un ekonomik yapısında da bir gösterge sayılır. İlçenin bankacılık sektörü açısından da önemli bir merkezdir. Bakırköy merkezinde ve muhtelif yerlerinde 132 banka şubesi mevcuttur.


Bakırköy Kültür ve Sanat Merkezlerinin sayı ve niteliği açısından öncü konumundadır. İlçemizde Bakırköy Belediyesine ait Merkezde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi, Yunus Emre ve Kültür Sanat Merkezi(Tiyatro sahnesi mevcuttur.) Kartaltepe Kültür ve Sanat Merkezi (Tiyatro sahnesi mevcuttur.) İspirtohane Kültür ve Sanat Merkezi, Hava harp okuluna ait Tiyatro salonu bulunmaktadır. Ayrıca 2 özel tiyatro salonu da ilçemiz içerisinde hizmet vermektedir. Bakırköy Belediyesi'nce yaptırılan Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde Eğitim ve Kültür kollarında eğitimler de verilmektedir. 


İlçe, eğitim hizmetlerinin turizm ve iş merkezi alanlarının en gelişkin ve karlılık arz eden sektörlerini, Türk ihraç ürünleri sergileyen Dünya Ticaret Merkezi'ni bünyesinde bulundurmaktadır.Bakırköy’de kaç eğitim kurumu bulunmaktadır? 27 İlköğretim Okulu, 9 lise öğretim, 1 Ticaret Lisesi, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Rehberlik Araştırma Merkezi, 1 Nefus Nakipoğlu Eğitilebilir Çocuklar Okulu, 1 Sağlık Eğitim Merkezi, 1 SSK Doğumevi Okulu, 1 Anadolu Lisesi (Yeşilköy) Özel Okullar, 9 adet özel anaokulu, 11 ilköğretim, 4 azınlık okulu, 3 Özel Akşam Lisesi, 43 adet özel dershane, 1 Etüd merkezi, 45 Özel lisan+Bilgisayar+Muhtelif Kurslar ve 8 Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu. Bakırköy’ün spor açısından özellikleri nelerdir?26 amatör, 1 profesyonel olmak üzere, 27 adet spor kulübünün faaliyet gösterdiği Bakırköy' de Galatasaray Tesisleri, Hava Harp Okulu Spor Tesisleri ve Yeşilyurt Spor Kulübü Tesisleri ile Bakırköy Belediyesi tarafından çeşitli yerlerde ya0pılmış ve onarılmış 72 futbol ve 35 basketbol sahası vardır.


2010 Yılı içerisinde belediye tarafından hizmete alınan Atatürk Spor ve Yaşam Köyü ilçemizin Spor ve Eğitim Alanında önemli bir projesi olarak ortaya çıkmıştır. 8 adet çim saha 2 adet çim saha 6 adet spor salonu 6 adet yüzme havuzu 14 adet tenis kortu ayrıca Yeşilköy Çiroz Plajı Tesisleri, Şenlik Stadı, Ataköy Bakırköyspor Kulübü Tesisleri, Yeşilyurt Spor Kulübü Tesisleri ve benzeri bir çok tesisler bulunmaktadır. Veliefendi Hipodromu Türkiye'nin en eski ve en büyük hipodromudur. 7600 kişilik tribün kapasitesine sahip hipodrom, 1900 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde kum piste, 2000 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde çim piste, 170 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde antreman pistine sahiptir. 625 dönüm arazi üzerine kuruludur. 1178 adet ahır, 12 enternasyonel ahır, hipodrom alanları içinde dernek lokalleri, apranti eğitim merkezi, at hastahanesi, piknik alanları ve çeşitli lokantalar mevcuttur. Bakırköy Belediye Başkanı kimdir? 16.12.1944’de İstanbul’da doğan Ateş Ünal Erzen, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İsviçre Neuchatel Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesini bitirdi.Bakırköy
Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal ErzenBir süre İsviçre’de kalarak Neuchateloise sigorta şirketinde çalıştı. Türkiye’ye döndükten ve askerlik hizmetinden sonra 1973 yılında RENAULT-MAIS A.Ş. de çalışmaya başlayan Ateş ÜNAL ERZEN 1985 yılına kadar sırasıyla Reklam ve Halkla İlişkiler Şefi, Pazarlama ve Planlama Uzmanı, Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü, Pazarlama ve Planlama Müdürü ve Genel Satış Müdürü olarak görev yaptı. 30.04.1985 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu Kuruluşlarından OMSAN Uluslararas Nakliyat San.ve Tic. A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanan Ateş ÜNALERZEN 01.01.1988 tarihinden itibaren RENAULT-MAIS. A.Ş. ‘ye Genel Müdür olarak atandı.


1995 Haziran ayına kadar bu görevini sürdürdü ve o tarihten itibaren SABAH GAZETESİ’NE MURAHAS üye olarak geçti ve bir yıl sonra ayrıldı. RENAULT-MAIS A.Ş.’de Genel Müdürlüğü süresince Toplam Kalite Yönetimine uygulayan Ateş ÜNALERZEN 1994 yılında RENAULT-MAIS adına Türkiye Toplam Kalite ödülüne başvurdu, ve hizmet sektöründe ödülün kimseye verilmediği yarışmada RENAULT-MAIS 16 firma arasında finalist olma başarısını gösterdi. Aynı yıl Ekonomi Basın Kuruluşları tarafindan yılın Profesyonel Yöneticisi ünvanını da alan, Ateş ÜNALERZEN’ in “Gümrük Birliğine Nasıl Hazırlanmalı?” ve ayrıca Toplam Kalite Yönetimine anlattığı “Gelecek Müşteridir” ve “İz Bırakmak”adlı üç kitabı bulunmaktadır.


OYAK Renault Otomobil Fab. A.Ş. Selyak (ELF), Adana Çimento, Artek, Hema Dişli San. Ve Tic. A.Ş.,Hema Traktör San. Ve Tic. A.Ş., Hema Makine Tic.Mümessillik Sat.Paz.A.Ş. , Best FM ve Best TV’ de ve Türk Fransız Ticaret Odasında yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.


Ateş ÜNALERZEN Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi olup 1994 ile 2000 yılları arasında da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1993-2003 tarihleri arasında Galatasaray Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı, görevini de yürütmüş Galatasaray Sportif A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi ve Galatasaray Pazarlama A.Ş. de Genel Müdürlük görevi de yapmıştır. Ateş ÜNALERZEN evlidir ve üç çocuğu vardır.


28 Mart 2004 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde Bakırköy Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.Bakırköy'de hayata geçirilen markalı konut projeleri hangileridir?Referans Bakırköy: Biskon Yapı ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yükselen Referans Bakırköy projesinde 3 blok bulunuyor. 8 katlı bloklardan meydana gelen Referans Bakırköy örnek daire görüntüleri haberimizin devamında yer alıyor. 


Referans Bakırköy Rezidans'ta konutlar 2 oda 1 salon, 3 oda 1 salon, 4 oda 1 salon ve 4+1+1 şeklinde tasarlandı. Referans Bakırköy Evleri'ndeki home ofisler ise stüdyo, 1 oda 1 salon ve 2 oda 1 salon şeklinde tasarlandı.


Bakırköy
Referans Bakırköy 


Referans Bakırköy Konutları'nda 87 home ofis ile 157 konut yer alıyor. 13 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Referans Bakırköy fiyat listesi, Referans Bakırköy ödeme planı ve Referans Bakırköy teslim tarihi kısımlarından bahsedelim...


Referans Bakırköy satılık konut fiyatları Mayıs 2013 itibariyle 270 bin TL'den başlangıç gösteriyor. Referans Bakırköy ödeme koşulları kapsamında 120 aya varan taksitlendirme yapılıyor. Referans Bakırköy ne zaman teslim sorusunun yanıtı ise 2014 yılının Haziran ayı olarak belirlendi. 


Telefon: 444 5 111

Web Adresi: www.referansbakirkoy.comAğaoğlu Veliefendi: Ağaoğlu Veliefendi projesi, 8 blok halinde Ağaoğlu İnşaat tarafından yükseliyor. Ağaoğlu Veliefendi Konutları kapsamında 1200 konut yer alıyor. Ağaoğlu Veliefendi Rezidans'ta konutlar 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde tasarlandı. Ağaoğlu Veliefendi satılık daire fiyatları ve Ağaoğlu Veliefendi ödeme koşulları henüz belirlenmemiş detaylar arasında. 


Ağaoğlu Veliefendi  Bakırköy'de inşaat çalışmaları yıl içinde başlayacak. 


Proje; Bakırköy’de eski boya-mensucat fabrikalarının olduğu alanda Kartal Mahallesi'nde yer alıyor. 

Telefon: 444 6 777

Web Adresi: www.agaoglu.com.tr


İncirli Konakları: İncirli Konakları'nda fiyat aralığı 325 bin dolarla 1 milyon 400 bin dolar arasında değişiyor.İncirli Konakları'nda daire teslimleri Aralık 2013'te yapılacak...


Gül İnşaat, Gültaş İnşaat ve Cevheri İnşaat ortaklığı tarafından Bakırköy'de hayata geçirilen İncirli Konakları 13 bin 405 metrekare arsa alanına inşa ediliyor. 6 katlı 8 blok olarak tasarlanan İncirli Konakları'nda 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 daire tipleri yer alıyor. Bakırköy İncirli projesinde dairelerin alan büyüklükleri 126 metrekare ile 304 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.


Bakırköy
İncirli Konakları


Mayıs 2013 itibariyle İncirli Konakları'nda daire fiyatları; 2+1 daireler için 325 bin dolar, 3+1 daireler için 573 bin dolar, 4+1 daireler için 690 bin dolar ve 5+1 dubleks daireler için 938 dolardan başlıyor.

Banka kredisi ile daire alınabilen Bakırköy İncirli Konutları projesinde daire için minimum yüzde 25 oranında peşinat ödeniyor ve kalan yüzde 75'lik dilim ise kredi dahilinde 120 aya kadar vadelendiriliyor.

Bakırköy İncirli Konakları toplam 9 bin 783 metrekare yeşil alana sahip. Bakırköy İncirli evlerinde çocuk parkları, yüzme havuzu, fitness center, sauna, güvenlik, kapalı otopark gibi sosyal imkanlar yer alıyor. İncirli Konakları'nda daire teslimlerinin Aralık 2013'te yapılması planlanıyor.


Telefon: 0212 561 09 09

Web Adresi: www.gultasinsaat.comVezüv Konakları: Bakırköy Vezüv Konakları 'nda satışlar sürüyor, proje Bakırköy sahiline 363 metre mesafede yükseliyor. Dimar Yapı'nın Bakırköy 'de yaşama geçirdiği Vezüv Konakları 84 konuttan meydana geliyor. Projede 2 oda 1 salon, 3 oda 1 salon ve 3 oda 2 salon konut tipleri bulunuyor.


Bakırköy Vezüv Konakları kapsamında yer alan 2+1 daireler 106 metrekare, 3+1 daireler 145 metrekare,3+2 daireler ise 291 metrekare alana sahip.


Bakırköy Vezüv Konakları' nda yüzde 30 peşinatla konut sahibi olunabiliyor. Proje 4 blok halinde yükseliyor. Projede yer alan konutlar Haziran 2014'te teslim edilecek.Bakırköy
Vezüv KonaklarıMayıs 2013 itibariyle Vezüv Konakları fiyatları: 2+1 daireler 550 bin liradan, 3+1 daireler 900 bin liradan, 3+2 daireler ise 1 milyon 450 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.


Dimar Yapı Vezüv Konakları ;Marmaray Tüp Geçiti’ne 3 kilometre, Bakırköy sahiline 363 metre, Marmara Forum'a 1.5 kilometre, E-5 Otoyolu'na 3 kilometre, Bakırköy İDO iskelesine 1,5 kilometre mesafede yükseliyor. 


Telefon: 0 212 543 73 00

Web Adresi: www.vezuvkonaklari.comBakırköy hangi konularda haber oldu?Bakırköy Botanik Kent Park'ı Mayıs ayının sonunda açılacak! (Emlakkulisi.com, Mayıs 2013)


İçerisinde gölet, gezi ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, botanik bahçesi, tematik bahçeler, restoran, piknik alanları ve kafeteryanın yer aldığı Bakırköy Botanik Kent Parkı Mayıs ayının sonunda açılacak...


Bakırköy Belediyesi'nin 97 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiği İsanbul'un en büyük kent parkı Mayıs ayının sonunda açılacak. Bakırköy Botanik Kent Park'ı 24 saat güvenlik tarafından kontrol edilecek. Park içerisinde gölet, gezi ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, botanik bahçesi, tematik bahçeler, restoran, piknik alanları ve kafeterya bulunuyor.Emlak Konut Bakırköy'de 25 milyon 148 bin 347 TL'ye arsa aldı! (Emlakkulisi.com, Mayıs 2013)


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Mensucat ve Ticaret A.Ş mülkiyetinde bulunan 17 bin 673 metrekare alan sahip olan arsayı 25 milyon 148 bin 347 TL'ye satın aldı...


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan özel durum açıklaması;


“İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesinde bulunan, Mensucat ve Ticaret A.Ş. mülkiyetindeki 17.673,00 m2  yüzölçümlü 192 Ada 7 Parsel sayılı arsa, 25.148.347,00-TL + KDV bedelle Şirketimizce satın alınmıştır.”


Önerilen Bağlantılar : 3. Havalimanı