Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Balansman

Merdiven dengeleme işine balansman denilmektedir.Balansman nasıl olur?


Balansman; düz ve dönüşlü merpenlerin basamak ve rıhtlarının doğrultuları merpen boyu ya da çıkış hattına dik olarak çizilir. Yükseklik ve basamak sayısı az olan merpenlerde basamakların tamamı, yüksekliği ve basamak sayısı fazla olanlarda da en az 8 basamağı dengelendirmek gereklidir.


Balansman türleri nelerdir?


Merpen dengeleme işi olan balansman türleri şunlardır:

1.Çeyrek dönüşlü merpen dengelendirilmesi

2.Yarım Dönüşlü Merpen Dengelendirilmesi


Çeyrek dönüşlü merpen dengelendirilmesi nasıl yapılır?


-Merpen genişliği hesaplanarak merpen iç çizgisiyle dönüş yapılan yerdeki çeyrek dairesi çizilir. Daire yarıçapı gerektiği kadar alınabilir.

-Merpen genişliğinin tam ortasından “çıkış hattı” çizilir. Çıkış hattı üzerinde dönüş yapılan kısımdaki orta basamaktan başlanarak basamak genişlikleri işaretlenir.

-Dengelendirilmesi istenen ilk basamaktan bir önceki düz basamağın (örnekte 3.ncü basamak) rıhtçizgisi ve onun uzantısı çizilir.

-Orta basamağın (örnekte 7-8) merpen iç çizgisi üzerindeki rıht noktaları, en az 10 cm basamak genişliği olacak şekilde işaretlenir ve bu noktalar çıkış hattı üzerindeki rıht noktalarıyla birleştirilerek orta basamak belirlenir. Dengelenecek basamakların rıht çizgilerinin uzantıları çizilerek dengelenen ilk basamağın (3) rıht uzantısıyla kesiştirilir.

-Dengelenen ilk basamak rıht çizgisinin uzantısı üzerinde işaretlenen örnekteki 7ve 8noktalari arasındaki uzaklık (1) Birim alınarak bu uzunluk pergelle izleyen 6, 5, 4 noktaları için işaretlenir. Bulunan bu noktalar çıkış hattı üzerindeki ayni numaralı rıht noktalarıyla birleştirilerek merpen orta noktasına kadarki dönüşlü basamakların rıht çizgileri elde edilmiş olur.

-Orta basamaktan sonraki rıht çizgileri de simetrik şekilde veya yukarıda anlatılan işlem adımlarının tekrarlanması yoluyla çizilir.


Balansman


Yarım dönüşlü merpen dengelendirilmesinin kaç türü vardır?


Balansman


Kutup Yöntemi şöyledir:


Balansman


Çeyrek daire ve usta işi değerlendirme şöyledir:


Balansman