Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Balkon tadilatında komşudan izin alınır mı?

Balkonunda tadilat yaptırmak, camla kapattırmak isteyen kat maliklerinin diğer kat maliklerinden izin almaları gerekiyor mu?


Balkonunda tadilat yaptırmak, camla kapattırmak isteyen kat maliklerinin diğer kat maliklerinden izin almaları gerekiyor. Bunun nedeni ise Yargıtay kararlarına göre, bağımsız bölüme ait gibi görünen ana yapının dış cephesinde bulunan balkonlar da dahil alanların ortak yerlerden sayılması.


Dolayısı ile balkon üzerinde yapılan tadilat işlemleri için kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasına bağlı oluyor.


Sözlü olarak rızanın alınmaması yeterli olmuyor. Yazılı rıza alınmadan yapılan tadilat işlemleri için kat maliklerinin şikayeti üzerine eski haline çevrilmesi talep edilebiliyor.


Apartmanda yapılacak tadilatlar


Bir apartmanda yaşayan kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumakla mükellef oluyor.


Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramıyor. 


Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmıyor. 


Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamıyor. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabiliyor