Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Barbakan nedir?

İstinat duvarları (istinat duvarı) arkasında toplanan suyun isalesi (boşaltılması) amacıyla yapılan delikler.İngilizcesi: Weephole.


Günümüzde İnşaat maliyetlerinin düşürülmesi, Kullanılabilir alanın arttırılması ve yapının genel davranışını arttırmak için zemin kotunun altında derin ve büyük kazılar veya eğimli arazilerde zemin kotu üzerinde inşa edilecek alanlarda dolgular yapılmaktadır. Kazı sahasında meydana gelen sökülmelerin ve çökmelerin önlenmesi ve kontrollü bir şekilde yapılabilmesi için istinat duvarlarından faydalanılır.


İSTİNAT DUVARI: Genel tanım olarak zemin yüzeyinde meydana gelen, ani değişimleri düşeye yakın bir düzlemde kontrol altına almak ve zeminin doğal şev açısı ile yayılmasını engellemek için kullanılan yapılara ‘ istinat Duvarı’ denir.


İstinat duvarları devamlı olarak dış etkenlere maruzdur. Meyilli veya ön yüzeylerini yağmur ve kar sularının yayılabileceği gibi arkasındaki zemin rutubetini alır. Bu bakımdan duvarların yapımında dış etkenlere dayanıklı kâgir malzemeler kullanılmalıdır


İstinat duvarları boyunca taşmanların ve arkasındaki toprağın itme kuvveti aynı olacağından 8-20 m aralıklarla dilatasyon derzleri bırakılmalıdır.


İstinat duvarı arkasındaki zeminden gelen suların duvarın temeline sızmadan dışarı akıtabilmesi için duvar kalınlığınca barbakan adı verilen kanallar bırakılır. Barbakanlar duvar yüksekliğine ve arkadaki zemin cinsine göre uygun aralıkta ve öne doğru yüzde 2-3 meyilli olarak yapılır.