Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bayraklı – İzmir

İzmir'in tarihte ilk kurulduğu yer. Bayraklı İlçesi, sayfiye bölgesiyken sanayi bölgesine dönüşen; şimdi tekrar eski sosyal günlerine dönmeye çalışan bir yerleşim alanı. Köyü olmayan ilçe.
Bayraklı – İzmir

Bayraklı, İzmir


Bayraklı nerede?


İzmir metropolünü oluşturan onbir ilçeden biri olan Bayraklı; İzmir kent merkezinde, İzmir Körfezi’nin kuzeydoğu köşesinde İzmir-Çanakkale asfaltı üzerinde yer alır.Yamanlar Dağ Grubu'nun güney yamaçlarını da içine alan Bayraklı'nın doğusunda Bornova İlçesi, batısında İzmir Körfezi ve Karşıyaka İlçesi, kuzeyinde Karşıyaka ve Bornova İlçeleri, güneyinde ise İzmir Körfezi ve Konak İlçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü yaklaşık 3700 hektardırBayraklı ne zaman ilçe oldu?


5747 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’a” göre, Bayraklı 6 Mart 2008 tarihinde İzmir’in ilçesi olmuş, ilgili Kanun 22 Mart 2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. Bayraklı adı nereden geliyor?


Bayraklı adı hakkında var olan söylencelerden ilki, Batı Anadolu kıyılarını kendilerine insan kaynağı olarak seçen Türk korsanlar ile ilgilidir. O dönemde Akdeniz’e hakim olan denizciler her yıl İzmir’e gelip, bayraklar açarak levent toplarlar. “Solumadan can vermek, terlemeden mal kazanmak isteyen bayrağımız altına gelsin” sözleriyle gönüllü çekmeye çalışılır. Bayraklar, günümüzdeki Bayraklı’nın bulunduğu yerde açılmakta ve gönüllüler orada yazılmakta olduğu için yörenin adı yıllar içinde Bayraklı olarak kalır.


İkinci söylenceye göre; XIX. Yüzyıl’da yöreden geçen tüccar kervanlarını soyan ama kimsenin canını yakmadan yalnızca işlerine yarayacak malı alan soyguncular, her soygundan sonra Tantalos’un mezarının bulunduğu tepeciğe bayrak asmaktadır. Bu nedenle bu soygunları yapanlara da “Bayraklı Eşkıya” adı verilir. Yörenin adı bu deyimden bozma “Bayraklı” olarak kalır.


Üçüncü söylencede ise Türklerin İzmir çevresine yerleştikleri dönemde elleri bayraklı 7 Türk savaşçı günümüzdeki Laf Deresi yakınında düşman askerleriyle çarpışır ve biri orada şehit olur. Bu nedenle o bölgenin adı “Bayraklı” olarak anılmaya başlar.


Bazı kaynaklar buranın adının “Bayraklı” adlı aşiretten geldiğini de öne sürmektedir. Bornova - Bayraklı - Karşıyaka yoluna 1885 yılında kavuşan Bayraklı, tarih içinde şifalı havasıyla ün salmıştır.Bayraklı – İzmir


Bayraklı’nın tarihçesi nedir?


İzmir'in kuruluş tarihi ve yeri konusunda bilgiler tartışmalı olmakla birlikte, bugün Bayraklı semtinde yer alan ve Tepekule olarak tanınan ören yerinin, eski İzmir'in kuruluş yeri olduğu kabul görmektedir. Eski İzmir'in kuruluş tarihi ve kurucularının kim olduğu hakkındaki bilgilerimiz bir kaç kategoride toplanabilir. Bu söylencelerden birisi, İzmir'in ilk kurucularının Amazonlar olduğuna ilişkindir. Bir diğeri ise, efsanevi Frigya kralı Tantalos'un ismi etrafında gelişir. Söylencelerdeki bir başka anlatıda ise, kentin kurucularının Lelegler olduğu dile getirilmektedir.


Bayraklı'da yapılan kazılarda elde edilen buluntular, İzmir'in kuruluşunun İ.Ö. 3000 yıllarına kadar indiğini açıklamakta; yapılan araştırmalar, İzmir'in bir Aiol kenti olduğunu göstermektedir. Bir dönem Hitit İmparatorluğu'nun nüfuz alanı içine girse de (İ.Ö. 2000-1200), Aiol kenti olma özelliğinin İonialıların kenti ele geçirmelerine kadar sürdürdüğü bilinmektedir. İ.Ö. 800 dolaylarında ticari faaliyetlerini İzmir Körfezi'nin son noktasına kadar yaymak isteyen İonialılar sınırlarındaki bu Aiol kentini ele geçirdiler. Deniz ötesi kolonileri aracılığıyla iyi işleyen bir ticaret ağına sahip olan İonialıların İzmir'i ele geçirmeleri, kentin tarihinde hızlı bir dönüşüme neden oldu. Kent, ticaret aracılığıyla kısa sürede zenginleşti ve gelişti.


Kentin zenginliği komşu Lydialıları harekete geçirdi ve İzmirlilerle savaşa girdiler. İÖ. 610-600 yıllarında Lydia orduları, kenti ele geçirmeyi başardı. Lydialılar daha sonra kenti yıkıp tahrip ettiler. Ancak İzmirliler kentlerini yeniden kurmayı başardılar.

        

Eski İzmir'in çöküşü, Anadolu'da Pers istilasının sonuçlarındandır. Pers ordularının saldırısı sonucu, İ.Ö. 545 yılında İzmir tahrip edildi. Bu tahribattan sonra, Bayraklı'daki yerleşim alanında bir daha kent düzeninde bir yerleşim oluşamadı. İzmir'in bu ilk döneminden geriye kalan en önemli miras, kentin kendisidir. Bayraklı'da bulunan ören yeri, yapılan kazılarla her geçen gün biraz daha açığa çıkartılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kentin ızgara planlı, (birbirini dik kesen sokaklarla örülü bir yapıda) olduğu anlaşılmıştır.


En parlak dönemini İonlar döneminde yaşadığı ifade edilen Bayraklı bölgesi M.Ö. 334 yıllarında Büyük İskender, M.Ö. 133 yılında ise Romalıların hakimiyeti altına girmiştir.

        

M.S. VII. yy. da Arap akınlarına maruz kalan bölge 14. asırda Aydınoğulları, daha sonra ise Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir.

        

Cumhuriyet Döneminde 1920’li yıllarda 475 nüfuslu bir mahalle olan Bayraklı o dönemlerde bir sayfiye yeri niteliğindeydi.

        

Daha sonraları birçok sanayi tesisisin faaliyet gösterdiği İlçemizde günümüzde özellikle bu faaliyeti gösteren işletmelerin kapanmaları ya da nakilleri neticesinde söz konusu bölgelerin imar planında yapılan düzenlemelerde önümüzdeki yıllarda büyük ticaret ve alışveriş merkezlerinin, sosyal tesislerin, eğlence merkezlerinin yer alacağı İzmir’in yeni bir yüzü olacağı değerlendirilmektedir.


İzmir ve çevresinin tarihi Cumhuriyet döneminde yapılan kazı çalışmalarıyla aydınlatılmıştır. Bayraklıda ilk kazı çalışmaları 1948-1951 yılları arasında Ankara Üniversitesi adına Prof. Dr. Ekrem AKURGAL tarafından başlatılmış ve aralıklarla sürdürülmüştür. Bu arkeolojik kazıların sonucu, İzmir tarihinin M.Ö.3000 yıllarına kadar dayandığını göstermektedir. Bilindiği gibi Tunç devrine rastlayan bu çağda, Anadolu yaylasında tarihinin önemli uygarlıklarından olan Truva uygarlığı egemen dır. Bayraklı ilk yerleşiminin de Truva uygarlığı ile yoğun iletişim ve etkiletişim içinde bulunduğu, kazılarda ortaya çıkan tas temeller üzerinde yükselen tas ve kerpiç ev duvarlarından anlaşılmaktadır.M.Ö.2000 yıllarında eski İzmir yerleşiminde ortaya çıkan kültür ve uygarlık değişiminin Truvalıların dostu ve müttefiki olan Hitit (Eti) İmparatorluğunun etkisiyle oluştuğu, yine kazılarda ortaya çıkan bir çok Hitit eserlerinden (Piton,İdol ve Çömlekler) anlaşılmaktadır. Bu dönemde tüm Ege'de beliren Hitit etkisi, Bayraklı kazılarında ve Kemalpaşa Karabel'de bulunan savaşçı kabartmasında,Manisa'da ana tanrıça Kibele'ye ait kayalara yapılmış rölyeflerde açıkça izlenmektedir. Efes kentinde ortaya çıkan ana tanrıça Artemis 'in de Hitit ana tanrıçası Kibele ile birleşerek tasvir edildiği belirtilmektedir.

 

Bir çok araştırmacının görüsüne göre ilk şehir körfezin kuzeydoğusunda bugünkü Bayraklı sırtlarında Tepe kule mevkiinde kurulmuştur. Bir görüşe göre ise ilk yerleşimin Syplos (bugünkü Yamanlar) Daği yamaçlarında olduğu daha sonra Tepe kule'den Turan yönüne kaydığı ileri sürülür. Yapılan kazılarda ele geçen buluntular da Tepe kule mevkiindeki yerleşimi kanıtlamaktadır. Syplos Dağinin kenarlarına yönelik Tantalos şehrinin yerinde bugün göze çarpan Akropol, Tantalos Mezarı ve Tepe kule'deki arkeolojik kalıntılar yerleşim tarihinin arkaik çağa dayandığını göstermektedir. Tantalos Mezarının diyagonal tasları bu devrin tipik örnekleridir. Bayraklı buluntularında ortaya çıkan evler genellikle tek odalı olup, duvarların alt kısımları tastan,üst kısımları kerpiçten,tavanları ise ahşaptandır. Evlerin her biri rutubetten korunma ve mülkiyet gereği olarak 60cm.mesafelerde kurulmuştur. Hemen her evde banyo tekneleri ile zahire ve su koymaya yarayan büyük küpler bulunmuştur. Şehrin surları üstün bir isçilik göstermektedir.

 

Yamanların Bornova eteklerine inen eğiminde bulunan 30-40 dolayındaki Tümülüs, bir bakıma eski İzmir'in mezarlık kalıntılarıdır. Bayraklı'nın üst kesimindeki 205 metre yüksekliğindeki burun üzerinde tantalos'un mezarı olarak bilinen yapi bulunmaktadır.29-60m çap ve 27-60m yüksekliğindeki bu yapının M.Ö.7. yüzyıla tarihlendiği belirlenmiştir. Bugünkü Turan'ın üst tarafından ve 365 m yüksekliğindeki tepenin üzerinde uzunlamasına bir duvarla ikiye ayrılan dörtgen sekili Akropol bulunmaktadır. İçinde evler bulunmadığından buranın savunma amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Bu Akropol'ün güneydoğusunda ve alt tarafında tantalos'un mezarının doğusunda küçük kale kalıntıları yer alır. Bayraklı'da yer alan eski İzmir yerleşiminin M.Ö.1050 yıllarında Dor istilası nedeniyle Ege sahillerine geçen ve birçok yerleşim yeri kuran Aiol ve Ionlarin egemenliğine geçtiği ve Herodot 'un saydığı 12 Ion yerleşimi içinde Smyrna'nin da bulunmasından anlaşılmaktadır. Bu dönemde büyük Bir refah içinde yasayan Smyrna'nin sınırlarını kimsen genişlettiği, Bayraklı kazılarındaki çeşitli devirleri gösteren çok katli kesitlerden anlaşılmaktadır. Ion devri katlarında, bu döneme ait sanat eserleri ve arkeolojik değerlerde buluntular elde edilmiştir. 


Bayraklı’nın nüfusu kaçtır?


İL İLÇE      TOPLAM ERKEK   KADIN

İZMİR BAYRAKLI 309.147 154.026 155.121Bayraklı’daki hastaneler hangileridir? 


Batı Anadolu Central Hospital  (0232) 341 67 67 www.centralhospital.com.tr

Atagöz Göz Hastalıkları Ve Lazer Dal Merkezi (0232) 435 35 35 www.atagoz.com.tr

Özel Smyrna Art Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Dal Merkezi  (0232) 461 93 33 www.izmirtupbebek.com

 


Bayraklı’nın mahalleleri hangileridir? 


İlçede 1 belediye (Bayraklı Belediyesi) teşkilatı ve 23 mahalle bulunmaktadır. Ancak ilçeye bağlı bir köy bulunmamaktadır.


75. Yıl, Adalet, Alparslan, Bayraklı, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, İzmir Adliye Çevresi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhiddin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Tepekule, Turan ve Yamanlar Mahallesi. Bayraklı Kaymakamlığı iletişim bilgileri nelerdir?


Adres: Mansuroğlu Mah.,Manas Bulvarı,295/2 S Ege Sun Plaza,A Blok,No:1 Bayraklı/İZMİR 

Tel: 0232 435 30 10 Fax: 0232 435 40 60 

Web: www.bayrakli.gov.trBayraklı Belediyesi iletişim bilgileri nelerdir?


Tel : 0232 477 20 00

Fax : 0232 345 31 18


OSMANGAZİ HİZMET BİNASI adres: 617/3 sokak No:3 Osmangazi Mahallesi Bayraklı / İZMİR

ÇAMKIRAN HİZMET BİNASI adres: 275/7 sokak No:4 Manavkuyu Mahallesi Bayraklı / İZMİR

POSTACILAR HİZMET BİNASI adres: 6067/9 no: 4 Postacılar - BAYRAKLI / İZMİR Tel: 0232 365 65 52  


Web: www.bayrakli.bel.tr