Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Baz İstasyonları

İki yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birimdir. Şehir içinde yüksek gelir elde etmek için evlerine baz istasyonu takan kişileri Maliye takibe aldı. Buna göre; baz istasyonu olan kişilerden vergi kesilecek.Baz istasyonu nedir?


Radyo sistemindeki bir antenden farklı olarak, baz istasyonu hem sinyal alır, hem de sinyal gönderir. Günümüzde baz istasyonları değişik yönlere doğru değişik güçlerde yayın yapma kabiliyetine sahip olan tevcihli antenler kullanır. İnsanların dikkatini çekmemek için, baz istasyonları değişik boy ve şekillerde olabilir.


Baz kelimesi İngilizce base (temel taban esas ) kelimesinin Türkçeye geçmiş şeklidir. Baz istasyonu cep telefonu ile haberleşmede elektro manyetik sinyalleri yayınlayan veya alan bir anten ile bir radyo verici alıcısıdır.


Baz istasyonu ile ilgili uluslararası görüşler nelerdir?


1-Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılında Cep Telefonları ve Baz İstasyonları ile ilgili temel veriler belgesi yayınladı. Bu belgede “Alınacak önlemler” bölümünde şu ifade yer almaktadır: “Mevcut bilimsel deliller, cep telefonu kullanımı için herhangi bir özel önlem alınması gerekliliği öngörmemektedir. Bireyler endişe duyuyorsa, arama sürelerini kısıtlayarak ya da cep telefonlarını baştan ve vücuttan uzak tutmak için ‘hands-free’e (uzaktan konuşma) özelliği olan cihazları kullanarak kendileri ve çocuklarının RF maruz kalma oranlarını kısıtlamayı tercih edebilirler.”


2-Dünya Sağlık Örgütü 2006 yılında baz istasyonları ve kablosuz teknolojiler ile ilgili temel veriler belgesi yayınladı. Bu belge, baz istasyonları çevresinde kanser kütlesi oluşumu ve uyku ve kardiyovasküler problemler gibi semptomların görülmesine ilişkin bilimsel delilleri özetlemekteydi. Sonuç bölümündeki ifadeye göre; “son derece düşük yayılım seviyeleri ve bu güne kadar toplanan araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, baz istasyonları ve kablosuz şebekelerin yaydığı zayıf RF (radyo frekans) sinyallerinin olumsuz sağlık etkilerine yol açtığı yönünde ikna edici hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.”


3-Bağımsız uzmanlar tarafından çok sayıda inceleme yapılmıştır ve hiçbirinde, Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenen limitlerin altında kalan seviyelerde radyofrekans alanlarına maruz kalınmasının, sağlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu yönünde bir sonuca ulaşılmamıştır. Cep telefonları ve baz istasyonları, insanların öngörülen seviyelerin üzerinde bir seviyede radyofrekans alanına maruz kalmamasını teminen tasarlanmıştır ve işletilmektedir. (BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dünya genelinde iyonize olmayan radyasyon limitlerini belirleyen, dünyada en çok tercih edilen, en güvenilir otorite olan ICNIRP’ı referans almaktadır.)


4-Frekans spektrumun çok çeşitli kısımlarına maruz kalmanın sağlık üzerindeki muhtemel etkileri konusunda kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan tüm incelemeler, ICNIRP EMF (Elektro Manyetik Alan) Talimatlarında tavsiye edilen limitlerin altında kalan ve 0–300 GHz frekansları aralığını kapsayan maruziyetlerin, sağlık açısından bilinen olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Ancak, sağlık açısından riskleri tespit etmek için daha iyi bir değerlendirme yapmadan önce, bilgilerdeki eksikliklerin tamamlanması gerekir. 


Baz istasyonları neden kurulur?


Baz istasyonları, gerekli görülen yerleşim birimlerinde, mobil telefonlarla (cep telefonu) haberleşmeye yönelik kapsama alanı sağlanabilmesi amacıyla kurulmaktadır. Baz istasyonların kapsama alanına girmeyen bölgelerde mobil telefonlarla konuşmak mümkün olmamaktadır.


Nerelere baz istasyonu kurulabilir?


Baz istasyonları teknik özellikleri gereği hücresel yapıda olduğundan şehir içlerinde düşük çıkış güçlerinde, kapsama yapılması gereken yerlere Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla kurulabilmektedir. Yüksek katlı binalar, baz istasyonları için uygun yerlerdir.


Baz istasyonu kurmak isteyen nereden izin almalıdır?


5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na baz istasyonlarının da içinde bulunduğu sabit elektronik haberleşme cihazlarına yönelik düzenleme yetkisi tanımıştır.


21.04.2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılmaktadır.Baz İstasyonları


SORU: Baz istasyonu kurmak için, yan komşumuzla yıllık, yüksek miktarda kira ödemek şartı ile anlaşmışlar. Yapılabilecek bir şey var mı?


YANIT: Kurumumuz işletmecilerin üçüncü şahıslarla yaptığı anlaşmalarda taraf değildir. Baz istasyonlarının kurularak hizmete verilmesi aşamasında, Yönetmeliğin limit değerleri ve Güvenlik Mesafesi hesabı kullanılmak suretiyle, sabit telekomünikasyon cihaz ve sistemlerinin civarında insanların emniyet ve güvenle sürekli bulunabilecekleri alanlar belirlenmektedir. Bu nedenle Kurumumuz tarafından verilen Güvenlik Sertifikasının alınması ile olası etkilerin minimum seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır.


Türkiye baz istasyonu limiti ne kadar?


Türkiye, mobil haberleşmede kullanılan baz istasyonu sayısında birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalırken, sinyal için en az limit değeri uygulayan ülkeler arasında ise 6. sırada yer alıyor. Nüfus ve yüz ölçümü verileriyle kıyaslandığında Almanya, Fransa ve Danimarka'dan çok daha az baz istasyonuna sahip olan Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği ve kararlarını uyguladığı Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından baz istasyonları için belirlenen "41,2 volt/metrelik'' değerin dörtte biri oranındaki "10,23 Volt/metreyi uyguluyor. 73 milyon nüfusa ve 814 bin metrekare yüz ölçümüne sahip. 


Baz istasyonu merkezleri nelerdir?


Çok yönlü anten (Omni) : Bu anten tipinde baz istasyonu tek hücreden oluşmaktadır ve baz istasyonu merkez etrafında eşit olarak ışımaktadır. Bu baz alıcı ve verici istasyonu için antenler bu ışımaya uygun özelliktedir, çok yönlü anten olarak isimlendirilir. Şekil 1.4’te bir omni anten ve kapsama alanı gösterilmiştir.


Üç sektörlü anten (Sektörel) : Sektörel baz istasyonları bir veya birden fazla hücreden oluşmaktadır. GSM’de kullanılan genel yapı üç hücreden oluşan sektörel yapıdır. Her bir hücre aynı zamanda sektör olarak isimlendirilir. Sektörler yönlü antenler kullanılarak oluşturulur. Bu tip antenler ön yüzey doğrultusunda belirli bir açıyla ışıma yapar.


Baz istasyonu taktıran evler ne ödeyecek?


Maliye, mahalle ve sokak aralarındaki apartmanların çatılarına, boş arsa ve arazilere kurulan 40 bin baz istasyonunu mercek altına aldı. Baz istasyonlarından gelir elde eden kişi, apartman yönetimi ve kuruluşlardan elde ettikleri gelirleri beyan edip etmedikleri tespit edilecek. Beyanname vermeyenlere de ceza kesilecek.


Binasının çatısına baz istasyonu kuran, GSM şirketlerine kiraya veren ev sahipleri ile apartman yönetimlerinden kira bedelinin vergisi istenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) liste isteyen Gelir İdaresi Başkanlığı, apartman yöneticileri ve işyeri sahiplerini denetimden geçirecek.