Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifi 2017 metni!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, için Meclis'te görüşmeler devam ediyor. İşte Kanun Teklifi'nin tam metni..


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için Meclis'te görüşmeler devam ediyor. Teklif kapsamında tasfiye halindeki Emlak Bankası'nin yeniden faaliyete geçmesi hükmü de yer alıyor.


Teklif ile; 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türlerinin ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31/3/2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarının yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılması, Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde faiz alınmadan veya uygulanmakta olan faiz oranından daha düşük oranda faiz uygulanarak tecil yapılmasına imkan sağlanması, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin anılan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi sonucu alınmaya başlanacak olan 'Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 'nin verilmemesi ve eksik verilmesi gibi hallerde aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza uygulanmasının engellenmesi, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesi öngörülüyor.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifi tam metni için tıklayın.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com