Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bazı illerde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri kurulması hakkında karar!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararname ile bazı illerde yeni bölge müdürlükleri kuruldu.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararname ile bazı illerde yeni bölge müdürlükleri kuruldu.


18/4/2016 tarihli ve 2016/8776 sayılı kararnamenin eki


KARAR:


Madde 1- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, merkezi Adana ili olmak üzere Adana ve Mersin illerini kapsayan Adana Tapu ve Kadastro XXIII. Bölge Müdürlüğü ile aynı bölge müdürlüğüne bağlı hizmet birimi olarak 9 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.


(2) XII. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Adana ve Mersin illeri XXIII. Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.


Madde 2- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, kuruluş merkezi Erzincan İli olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayan Erzincan Tapu ve Kadastro XXIV. Bölge Müdürlüğü ile aynı bölge müdürlüğüne bağlı hizmet birimi olarak 9 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.


(2) VII. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Erzincan ili ile IX. Bölge Müdürlüklerine bağlı olan Bayburt ve Gümüşhane illeri XXIV. Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.


Madde 3- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4- Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.