Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bebek – Beşiktaş – İstanbul

İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nin tarihi mahallesidir. Bebek, Rumeli Hisarı ile Arnavutköy arasında yer alan ve genelde yüksek gelirlilerin oturduğu mahale olmakla beraber, aynı adlı bir deniz koyuna da sahiptir.Bebek – Beşiktaş – İstanbulBebek Mahallesi nerededir?


Bebek, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Boğaziçi'nin Avrupa yakasındaki mahalledir. Bebek Mahallesi'nin kuzeyinde Rumeli Hisarı Mahallesi, doğusunda İstanbul Boğazı, batısında Akat ve Nispetiye Mahalleleri, güneyinde Kültür ve Arnavutköy Mahalleleri bulunur. Bebek – Beşiktaş – İstanbulBebek’in tarihçesi nedir?


Küçük bir balıkçı köyü olarak, tarihinin Hıristiyanlık öncesi döneme kadar gittiği sanılan semtin bilinen en eski adının, çeşitli kaynaklarda çeşitli şekillerde yazılan (Challae, Chilai, Khile) Skallai (iskeleler) sözcüğünün bozulmuş bir biçimi olan Hallai olduğu ileri sürülmektedir.


Osmanlı döneminde Bebek'e ve Bebek adının kökenine ait ilk bilgiler İstanbul'un fethi'nin hemen öncesine gider.İstanbul'un kuşatılması sırasında ve Rumeli Hisarı yapılırken bu yörede Bizans egemenliğinin zayıfladığı, hatta buradaki balıkçı köylerinin Galata'ya bağlı oldukları sanılmaktadır. Başta Evliya Çelebi olmak üzere, bazı kaynaklar, II. Mehmed'in Rumeli Hisarı'nın yapımı ve kuşatma sırasında asayişi sağlamak üzere buraya Bebek Çelebi adlı veya lakaplı bir bölükbaşı tayin ettiğini; Bebek Çelebi'nin semtte bir köşk ve bir bahçe kurduğunu, ölümünden sonra semtin onun adıyla anıldığını yazmaktadır.


Bebek'in rağbet gören bir semt haline gelmesi III. Ahmed (hd. 1703-1730) ve sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa zamanına rastlar. Bu dönemde Bebek Bahçesi'nde Hümayunabad Kasrı, Bebek Camii, mektep, çeşme, hamam, değirmen ve dükkânlar inşa edilmiş, semt kalabalıklaşmaya başlamıştır; Türkler, Rumlar, Yahudiler, Gürcüler ve Ermeniler semtte köşkler konaklar, yalılar yaptırmışlardır.


Semtin yazlık olmaktan çıkıp sürekli yaşanan bir semt haline gelmesinde 19. yy ortalarından itibaren vapur seferlerinin başlamasının, daha sonra da tramvayın gelmesinin payı vardır. 19. yy'ın sonlarından itibaren sahilde ve sırtlara doğru yalılar ve köşkler çoğalmıştır. 1914'te Şirket-i Hayriye'nin yayımladığı Boğaziçi adlı kitapta, Bebek'te çoğunluğun Müslüman olduğu, ancak İngiliz, Fransız ve Amerikalıların da bulunduğu kaydedilmektedir. Amerikalıların varlığı 1863'te Bebek sırtlarında kurulan Robert Kolej ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde ders veren öğretmenlere bağlanabilir.


1965-1970 sonrasındaki Boğaz tepelerini ve korularını tahrip eden hızlı yapılaşma sırasında Bebek sırtlarının yeşili büyük ölçüde ortadan kalkmış; ahşap ve eski kagir evler yıkılarak yerlerine apartmanlar dikilmiş, Bebek yokuş ama çok işlek bir yolla (İnşirah Yokuşu) Etiler'e bağlanmıştır.Bebek Mahallesi, hangi özellikleriyle bilinir?


İstanbul'un en lüks ve pahalı mahallelerinden biridir. Emlak fiyatlarının aşırı derecede yüksek olması nedeniyle ancak yüksek gelir gruplarının tercih ettikleri bir semt haline gelmiştir. Ayrıca evsahipliği yaptığı kafe, restoran ve barlarla bir eğlence semti görünümündedir.


Bir zamanlar, kötü havalarda teknelerin sığınmaya çalıştıkları ve bir dönem kalafat yeri olarak kullanılmış Bebek Koyu bugün yatların, yelkenlilerin ve sürat motorlarının demirledikleri bir koy görünümündedir. Bebek Vapur İskelesi'nin ve Bebek Camii'nin yanında, Mısır Konsolosluğu'na (Hıpa Sarayı) doğru park olarak uzanan bölgede, 1908'den 1986'ya kadar Bebek Gazinosu bulunuyordu.


Güney'deki Küçükbebek kesimi kuzeydeki Büyükbebek kesimine oranla daha yoğun bir yerleşmedir. Akıntıburnu'ndan Aşiyan'a kadar olan sahil şeridinde pek az yalı kalmıştır, gene burada yoğun trafikli sahil yolu geçmektedir.


Bebek Mahallesi’nin sayılarla ifadesi nedir?


Bebek – Beşiktaş – İstanbulBebek Mahallesi’nin posta kodu kaçtır?


Bebek Mahallesi’nin posta kodu şöyledir; 34200Bebek Mahallesi Muhtarlığı iletişim bilgileri nelerdir?


Muhtar: Aydın Onar 

Adres: Bebek Hamam Sk. 8B PK:34342 Bebek Mahallesi  Beşiktaş - İstanbul

Tel: 0212 263 33 00

Fax: 0212 263 33 00