Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bekir Yener Yıldırım

Bekir Yener, Ankara siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yıldırım, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans programında tez programına devam etmektedir.


Bekir Yener Yıldırım


Bekir Yener Yıldırım kimdir?


Bekir Yener Yıldırım; 1977 yılında Kırşehir Mucur’da doğdu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) göreve başladı ve 2006 yılında SPK’daki görevinden ayrıldı.


Yıldırım, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinde (TSPAKB) eğitim, tanıtım ve lisanslama işlemlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu öncülüğünde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, TSPAKB, Takas bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği ve Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği’nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Bekir Yener Yıldırım birçok çalışmaya imza attı. Bu çalışmalardan bazıları; İstanbul Finans Merkezi Projesi Stratejisi ve Eylem Planının oluşturulması çalışmaları kapsamındaki "İnsan Kaynakları Çalışma Komitesi" raportörlüğü ve eş başkanlığı, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve Gelişen İşletmeler Piyasası Aş.'de yedek yönetim kurulu üyeliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Meslek Personel Derneği yönetim kurulu üyeliği, Güney Kore - Türkiye Finansal Yatırım Destek Komitesi temsilciliği, Gayrimenkul İçin Strateji Platformu bünyesindeki "Gayrimenkul Yatırımları İçin Yabancı Fonların Türkiye'ye Çekilmesi" komitesi eş başkanlığı.


Yıldırım, evli olup yüksek lisans eğitimini halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans programında tez aşamasında sürdürmektedir.


2B arazileri ile ilgili Bekir Yener Yıldırım neler söyledi?


TDUB Başkanı Bekir Yener Yıldırım, 2B arazileri ile ilgili şunları söyledi:

Hâlihazırda gündemde olan 2B taslağında rayiç bedelin Hazineye ait  taşınmazların değerleme esaslarına göre yapılacağı belirtiliyor. Bu çerçeve  içerisinde de rayiç bedelin bizim üyelerimizce de yapılabileceği aktarılıyor.  Biz, TDUB olarak 2B düzenlemesinde sektörümüze bu şekilde dolaylı değil doğrudan  bir görev verilmesinin daha açıklayıcı olacağını düşünüyoruz.


Biz  sadece 2B ile ilgili değil bundan sonra gündeme gelecek olan Kamulaştırma Yasası  kapsamında da bilirkişi olarak rol almak istiyoruz. Halka açık şirketlerin de gayrimenkul değerlemesini yapabiliyoruz.


Her zaman Uluslararası Değerleme Standartları’nı dikkate  alıyoruz. Oluşturulması planlanan bir değerleme standartları havuzu ile  değerlemenin yapılacağı esaslar ve hangi kriterlere dikkat edileceği  belirtilecek.


Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği nedir?


Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği;  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40/D maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nun 30.10.2009 tarihli kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yedi kişiden oluşan yönetim kurulu ve üç kişiden oluşan denetim kurulu seçimleri gerçekleştirilerek faaliyete geçti.


Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız


Yapı Kullanım izin belgeleri hakkında Bekir Yener Yıldırım neler söyledi?


Yapı kullanım izin belgeleri ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Bekir yener Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:


Bu belge, günümüzde oldukça fazla karşılaşılan yanlış konum (trampa) konusunu maalesef içermiyor. Örneklemek gerekir ise, elimizde 1. Kat, 3 numaralı meskenin tapusu var, katta da 2 daire var. Üstelik bu gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesi de var. Peki 1.katta hangi daire 3? İşte bunun cevabı maalesef mimari projesindeki kat planı ya da numarataj krokisi ile netleştirilebiliyor. Haliyle yapı kullanma izin belgesi, konumu teyit eden bir evrak değildir. Satın aldığınız dairenin size gösterilen daire olup olmadığını maalesef yapı kullanma izin belgesi ile anlayamazsınız. Esasında burada bir öneri olarak, yapı kullanma izin belgelerinin, numarataj krokisi ile tanzimi ve her bir bağımsız bölümün konumunu da gösterir bir evrak olması birçok karmaşayı ve mağduriyeti de önleyen bir düzenleme olacak.


Bekir Yener Yıldırım’ın iletişim bilgileri nedir?


Bekir Yener Yıldırım Linkedin hesabı için tıklayınız


Bekir Yener Yıldırım twitter hesabı için tıklayınız


Adres: Barbaros Mh. Çiğdem Sk. No:1 Ağaoğlu My Office Kat:11 No:48 34746 Ataşehir / İSTANBUL

Telefon : 0 216 688 45 45 Faks: 0 216 688 44 46

E-posta: info@tdub.org.tr  Web: www.tdub.org.tr