Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın tarafından meclise sunuldu.


Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın tarafından meclise sunuldu. 


Komisyonda görüşmeleri devam eden teklif ile, müze giriş ücretlerinden alınan belediye payının kaldırılması öngörülüyor.


GEREKÇE

Ülkemizde müzecilik, verilen bazı teşvik ve desteklere rağmen maalesef istenilen düzeyde değildir. Bilet satışlarından elde ettikleri gelirlerle ayakta durmaya, kendilerini geliştirmeye çalışırken, bilet gelirlerinin bir bölümüne Belediyelerce el konulması hiçbir şekilde kar amacı gütmeyen, mali sıkıntılar içinde faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalan müzelerimiz için ciddi olumsuzluk yaratmaktadır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda müzelerin her türlü giriş ücretlerinden yüzde 5 inin belediye payı olarak ayrılacağı hükme bağlanmaktadır.


Bu kanun teklifi müzelerin giriş ücretlerinden alınmakta olan yüzde 5 belediye payının kaldırılması amacıyla hazırlanmıştır.


KANUN TEKLİFİ


Madde 1- 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin başlığı "madenlerden belediyelere pay" şeklinde değiştirilmiş ve (a) bendi madde metninden çıkarılmıştırç


Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.