Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Belediye kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi!

03 Temmuz 005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 12 Mayıs'ta TBMM başkanlığına geldi. Kanun teklifi 25 Mayıs 2016 tarihinde komisyona sunuldu.


03 Temmuz 005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 12 Mayıs'ta TBMM başkanlığına geldi. Kanun teklifi 25 Mayıs 2016 tarihinde komisyona sunuldu.


Teklif ile, büyükşehir belediyelerinde belediye sınırlarının kesinleşmesinde büyükşehir belediye meclislerine yetki verilmesi öngörülüyor.


Kanun teklifinin gerekçesi


Komşu mahalle sınırları arasında ihtilaf bulunması ya da yeni mahalle sınırlarının belirlenmesinde hem 5393 sayılı Belediye Kanunundan gelen hem de 5216 sayılı Kanunun 5. Maddesinde bir düzenleme yapılması gerekliliği görülmektedir. Öyle ki 5393 sayılı kanunun 9'uncu maddesinde mahalle sınırlarının birleştirilmesi, kaldırılması veya bölünmesinden bahsediliyor ise de burada Büyükşehir Belediye Meclisi kararından bahsedilmemektedir. Bilindiği Üzere Büyükşehir Belediyeleri numerataj vb konularda mahalle sınırlan konusunda da yetki sahibidir.


Bu nedenle; İlçe ve Büyükşehir kavramının hem 5393 te hem de 5216 sayılı kanunda açıklığa kavuşturulması ya da aynı hükmün 5216 sayılı kanunun 5'inci maddesine eklenmesi gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mahalle bölünmesi veya birleştirilmesi kararları büyükşehir belediyelerinin bilgisi dışında gerçekleştirilerek takip ve koordinasyon güçleşmektedir.


5393 Sayılı Kanunun 9. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yapılan değişiklikler gereği 5393 sayılı Kanunun 6. Maddesinde de gerekli düzenlemenin yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.Kanun teklifinin tam metni için tıklayınız.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com