Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Belediye vergi gelirlerinden Haziran'a kadar pay alınmayacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranları 2017 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yüzde sıfır olarak tespit edildi...


Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karar gereğince, kesinti oranları 2017 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak belirlendi. 


Karar Metni:


Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 


Madde 1- 15/2/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Esaslar uyarınca, yapılacak kesinti oranları 2017 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylrında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır."


Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3- Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com