Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Belediyeler Birliği

Belediyeler birliği; tüm belediyeleri tek çatı altında toplayan birimdir. Türkiye Belediyeler Birliği bu sebeple kurulmuştur.Belediyeler Birliği nedir?


Belediyeler birliği; tüm belediyelerin birlik olduğu, bağlı olduğu birliğe denir. Bu birlik, kamu yararına kurulur. Tüm belediyeleri tek çatı altında toplamak için Bakanlar kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur.


Türkiye Belediyeler Birliği, 1945 yılında kurulmuş ve 57 yıl dernek statüsünde kalmıştır.  Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Topbaş’tır. 


Türkiye Belediye Birliğinin görevleri nelerdir?


1. Türkiye’deki tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak.


2. Belediyelerin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak.


3. Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek.


4. Belediyelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek.


5. İlgili yurtiçi ve yurtdışı merciiler nezdinde belediyeleri temsil etmek.


6. Belediyelere rehberlik etmek.


7. Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari bilgi ve deneyim değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek.


8. Belediyelerde “e-belediye”, “kent bilgi sistemi” vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak.


9. Dünyada belediyecilik konusundaki gelişmeleri izlemek; belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma - geliştirme, konferans, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki  gezi vb. faaliyette bulunmak.

10. Belediyelerle ilgili kitap, dergi, bülten vb. basılı materyal yayınlamak.


11. Yurtiçinde belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek.


12. Belediyecilik alanında faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda belediyeleri temsil etmek, belediyelerin bu kuruluşlarla ve diğer ülke belediyeleri ile ilişkilerine gerektiğinde aracılık etmek.


13. AB sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, belediyelerin AB’nin hibe, teknik yardım, eşleştirme gibi program ve imkânlardan yararlanmalarına yardımcı olmak.


14. İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.


Türkiye Belediyeler Birliğinin verdiği hizmetler nelerdir?


1. Belediyelere eğitim vermek,

2. Hukuki alanlarda danışmanlık yapmak,

3. Belediyecilikle alakalı konferanslar düzenlemek,

4. Belediyelerin dış ilişkilerine destek olmak,

5. Mevzuatları duyurmak,

6. Belediyeler arası iletişimi sağlamak,

7. Gerekli toplantıları düzenlemek,

8. Türkiye’de yer alan belediyecilik sorunlarını çözüme ulaştırmak,

9. Sosyal sorumluluk projeleri,

10. Belediyelerin menfaatlerini korumak,

11. Belediye TV

12. E-Belediye Projesi

13. Konaklama ve araç hizmetleri

14. Afet Koordinasyon Merkezini çalıştırmak


Birlik Meclisinde kaç belediye vardır?


Türkiye Belediyeler Birliğinde söz hakkı olan, karar alma yetkisine sahip olan belediyeler vardı. Seçim yolu ile kararlaştırılan bu belediye oranları şöyledir:


Doğal Meclis Üye Dağılımı


Büyükşehir Belediyesi: 16

İl Belediyesi: 65

Nüfusu 10 binden fazla olan belediyeler: 98

Toplam belediye sayısı: 179

TBB Meclis Dağılımı

Doğal Meclis Üyesi: 179

İllerden seçilen meclis üyesi: 534

Toplam: 713


Birlik Meclisinde yer alan partilerin dağılım oranları şöyledir:


Adalet ve Kalkınma Partisi: 451

Cumhuriyet Halk Partisi: 136

Milliyetçi Hareket Partisi: 62

Barış ve Demokrasi Partisi: 42

Demokrat Parti: 7

Bağımsız: 9

Büyük Birlik Partisi: 3

Halkın Sesi Partisi: 2

Emek Partisi: 1

Toplamda: 713