Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Belgesi olmayan emlak satışı yapamayacak!

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında mesleki yeterlilik belgelerini almayan emlak danışmanları için sınav başvuruları Şubat ayı içerisinde Antalya'da başlıyor.


Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle bazı meslek gruplarına belge zorunluluğu getirildi. Buna göre, emlak danışmanları, inşaat işçileri ve birçok meslek grubu belge almadan faaliyet gösteremeyecek. 


Belgesiz emlakçılar Aralık 2019'dan sonra çalışamayacak

'Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik' ile gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli yenilikler yapıldı. Buna göre, mesleki yeterlilik belgesi almayan emlak danışmanları, Aralık 2019 itibarıyla çalışamayacak.


TOBB MEYBEM'den yetki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri AŞ'nin (TOBB MEYBEM AŞ) hizmet ağı genişledi. Belgesi olmayan emlak danışmanları TOBB MEYBEM'den başvuru yapabilecek. 


İlk sınav Antalya'da

ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imza atılan  işbirliği protokolu kapsamında ’Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5’ ve ’Emlak Danışmanı Seviye 4’ mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları Şubat ayı içerisinde başlayacak. İlk sınav ise Antalya'da gerçekleşecek.


18 aylık mühlet

Yeni uygulama kapsamında emlak ticareti yapanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunda hale getirildi. İlgili yönetmelik ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan emlak danışmanlarının 18 ayda belge almaları gerekiyor.


Sınav başvuruları başlıyor

Emlak danışmanlarının mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına firma yetkililerinin ve çalışanlarının şubat ayından itibaren Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi’nden (ATSO MESEM) başvuru yapabilecek.


4 bin lira ceza 

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almadan faaliyetlerine devam eden işletlemeler için 4 bin lira ceza verilecek. Buna göre, emlak ofisine kaydı bulunmayan danışmanlar satış ve kiralama yapamayacak. 


Aranan şartlar nelerdir?

a) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

b) En az lise mezunu olması,

c) Mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,

d) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

e) Konkordato ilan etmemiş olması,

f) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.