Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bildirim yoluyla kira sözleşmesinin feshi!

Kira sözleşmesi dava yolu ile feshedilebildiği gibi, bildirim yolu ile de feshedilebiliyor. Peki, bildirim yoluyla kira sözleşmesinin feshi nasıl olur?


Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor.


Kira sözleşmesi dava yolu ile feshedilebildiği gibi, bildirim yolu ile de feshedilebiliyor. Peki, bildirim yoluyla kira sözleşmesinin feshi nasıl olur?


Bildirim yoluyla kira sözleşmesinin feshi

Kanunen Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor. 

Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremiyor. 


10 yıllık kiralamalarda fesih

Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebiliyor.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebiliyor.


Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebiliyor.


Bildirimin geçerliliği

Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlı oluyor.


Aile konutu

Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemiyor. Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebiliyor.


Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorunda oluyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com